Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Oпшта болница ЗРЕЊАНИН


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1409963*****3 21.02.2020 01.12.2022
2 2312942*****7 28.11.2019 30.12.2022
3 2508955*****2 28.11.2019 30.12.2022
4 0112954*****7 12.12.2019 30.12.2022
5 0511954*****8 26.12.2019 30.12.2022
6 2004954*****9 26.12.2019 30.12.2022
7 0409958*****0 09.01.2020 30.12.2022
8 0601952*****0 31.01.2020 30.12.2022
9 1411950*****5 21.02.2020 30.12.2022
10 1802956*****3 21.02.2020 30.12.2022
11 2005959*****0 21.02.2020 30.12.2022
12 2703951*****5 07.08.2020 30.12.2022
13 1005945*****2 07.08.2020 30.12.2022
14 2010947*****8 24.09.2020 30.12.2022
15 0304942*****1 24.09.2020 30.12.2022
16 1110968*****6 24.09.2020 30.12.2022
17 2604939*****3 16.10.2020 30.12.2022
18 2401968*****8 16.10.2020 30.12.2022
19 1001947*****6 16.10.2020 30.12.2022