Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СЕНТА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СЕНТА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1210965*****6 27.03.2023 27.06.2023
2 1910958*****2 29.05.2023 30.06.2023
3 1210960*****0 31.05.2023 06.07.2023
4 2509961*****1 08.03.2023 07.07.2023
5 2110958*****4 30.12.2022 11.07.2023
6 0304962*****7 13.03.2023 08.08.2023
7 1308971*****0 05.05.2023 08.08.2023
8 1211964*****9 05.04.2023 15.08.2023
9 2511958*****4 30.05.2023 31.08.2023
10 0809970*****5 05.04.2023 05.09.2023
11 1203971*****5 17.03.2023 19.09.2023
12 2203965*****3 24.03.2023 26.09.2023
13 1104964*****9 05.05.2023 05.10.2023
14 1810963*****9 17.05.2023 17.10.2023
15 0111962*****9 17.05.2023 24.10.2023
16 1810963*****7 12.05.2023 14.11.2023