Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СЕНТА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СЕНТА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0312951*****8 05.04.2023 13.06.2023
2 0101950*****7 15.05.2023 20.06.2023
3 1107957*****3 15.05.2023 22.06.2023
4 0904949*****1 24.05.2023 26.06.2023
5 2611952*****0 03.04.2023 04.07.2023
6 3005954*****2 02.06.2023 04.07.2023
7 1703954*****7 19.02.2023 06.07.2023
8 0403954*****6 19.05.2023 19.07.2023
9 0508956*****4 05.04.2023 08.08.2023
10 0607947*****2 24.03.2023 24.08.2023
11 1112955*****7 03.05.2023 05.09.2023
12 2410944*****8 23.11.2022 12.09.2023
13 2001951*****8 21.12.2022 12.09.2023
14 0603951*****5 28.12.2022 10.10.2023
15 2102952*****0 19.04.2023 17.10.2023
16 1711949*****7 22.05.2023 24.10.2023
17 2412953*****4 08.03.2023 16.04.2024