Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРШАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2104970*****1 15.11.2022 03.04.2023
2 2712958*****2 18.11.2022 04.04.2023
3 1804958*****7 24.11.2022 11.04.2023
4 2703962*****1 01.12.2022 24.04.2023
5 0806959*****7 02.12.2022 25.04.2023
6 2310975*****7 22.12.2022 04.05.2023
7 0602960*****4 12.01.2023 09.05.2023
8 2302968*****3 19.01.2023 15.05.2023
9 2611958*****5 30.01.2023 30.05.2023
10 1909969*****5 28.02.2023 12.06.2023
11 0906971*****9 29.03.2023 21.06.2023
12 1409958*****8 20.03.2023 26.06.2023
13 1110975*****8 29.03.2023 17.07.2023