Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРШАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2603944*****8 28.08.2023 04.12.2023
2 1605949*****5 19.10.2023 29.01.2024
3 0507943*****6 20.10.2023 05.02.2024
4 2808949*****3 26.10.2023 06.02.2024
5 1412941*****7 14.11.2023 20.02.2024
6 1406941*****7 24.11.2023 28.02.2024