Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ВРШАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ВРШАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1111951*****3 25.11.2022 12.04.2023
2 0712951*****1 12.01.2023 09.05.2023
3 0911944*****7 19.01.2023 16.05.2023
4 1704951*****6 23.01.2023 22.05.2023
5 0909956*****4 23.01.2023 29.05.2023
6 0806955*****4 24.01.2023 29.05.2023
7 2504951*****9 20.02.2023 06.06.2023
8 0809956*****5 28.02.2023 13.06.2023
9 3107953*****0 28.03.2023 21.06.2023
10 1005953*****6 23.03.2023 03.07.2023