Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1305946*****3 15.04.2022 14.10.2022
2 1505941*****1 23.05.2022 30.11.2022
3 1807940*****5 08.06.2022 08.12.2022
4 1203939*****2 10.12.2021 09.12.2022
5 0709946*****5 30.05.2022 15.12.2022
6 3103946*****7 04.01.2022 03.01.2023
7 2501944*****6 05.07.2022 05.01.2023
8 2404947*****0 11.07.2022 11.01.2023
9 3004934*****5 13.07.2022 13.01.2023
10 0303942*****5 15.07.2022 13.01.2023
11 0103936*****6 21.01.2022 20.01.2023
12 2704941*****7 20.07.2022 20.01.2023
13 2002946*****8 26.07.2022 26.01.2023
14 1707937*****6 01.08.2022 01.02.2023
15 1803945*****6 01.08.2022 01.02.2023
16 1804942*****1 18.08.2022 17.02.2023
17 0706943*****7 14.09.2022 22.02.2023
18 2709947*****8 16.09.2022 01.03.2023
19 2812942*****1 29.09.2022 01.03.2023
20 0102945*****3 05.09.2022 06.03.2023
21 1202939*****7 06.09.2022 06.03.2023