Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2511941*****2 16.10.2023 16.04.2024
2 0507944*****2 17.10.2023 17.04.2024
3 0208948*****6 27.10.2023 26.04.2024
4 2810942*****3 31.10.2023 30.04.2024
5 0707935*****3 03.11.2023 03.05.2024
6 2102947*****4 06.11.2023 06.05.2024
7 1505941*****1 13.12.2023 13.06.2024
8 2409948*****8 19.12.2023 19.06.2024
9 1110947*****7 22.12.2023 21.06.2024
10 3110948*****6 22.12.2023 21.06.2024
11 0108946*****4 25.12.2023 25.06.2024
12 2504943*****4 15.01.2024 15.07.2024
13 1606945*****6 18.07.2023 17.07.2024
14 1203939*****2 22.01.2024 22.07.2024
15 2704943*****4 01.08.2023 31.07.2024
16 2003943*****5 01.02.2024 01.08.2024
17 1610947*****5 09.02.2024 09.08.2024
18 1105941*****8 04.09.2023 03.09.2024
19 2109948*****8 08.03.2024 09.09.2024
20 1406945*****7 13.03.2024 13.09.2024
21 2003949*****3 04.04.2024 04.10.2024
22 1808944*****2 04.04.2024 04.10.2024