Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0709946*****5 21.03.2023 26.10.2023
2 0607936*****4 25.04.2023 30.10.2023
3 0904948*****1 08.05.2023 08.11.2023
4 1003948*****0 22.05.2023 22.11.2023
5 1005941*****7 23.05.2023 23.11.2023
6 1202940*****1 01.06.2023 01.12.2023
7 1012938*****1 12.06.2023 12.12.2023
8 2511945*****4 28.06.2023 28.12.2023
9 2803947*****0 07.07.2023 08.01.2024
10 1505941*****1 13.07.2023 12.01.2024
11 1606945*****6 18.07.2023 18.01.2024
12 2701939*****0 23.01.2023 22.01.2024
13 2704943*****4 01.08.2023 01.02.2024
14 1102941*****5 07.02.2023 06.02.2024
15 1707937*****6 12.09.2023 14.02.2024
16 0303946*****2 15.08.2023 15.02.2024
17 2404947*****0 30.08.2023 29.02.2024
18 1105941*****8 04.09.2023 04.03.2024
19 0302939*****5 07.03.2023 06.03.2024
20 1612941*****9 07.09.2023 07.03.2024
21 2212945*****3 27.09.2023 27.03.2024
22 1907948*****6 27.09.2023 27.03.2024
23 2702948*****4 27.09.2023 27.03.2024