Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0308945*****3 14.10.2022 14.04.2023
2 1906946*****9 27.10.2022 27.04.2023
3 2202944*****4 31.10.2022 03.05.2023
4 2505947*****6 15.11.2022 15.05.2023
5 2402946*****9 25.11.2022 24.05.2023
6 1811947*****4 25.11.2022 01.06.2023
7 1807940*****5 08.06.2022 07.06.2023
8 0910943*****6 26.12.2022 26.06.2023
9 3004934*****5 13.07.2022 12.07.2023
10 2701939*****0 23.01.2023 24.07.2023
11 1102941*****5 07.02.2023 07.08.2023
12 0511944*****7 21.02.2023 21.08.2023
13 0302939*****5 07.03.2023 07.09.2023
14 1903941*****1 13.03.2023 13.09.2023
15 1203947*****4 21.03.2023 21.09.2023
16 0709946*****5 21.03.2023 21.09.2023
17 2001947*****4 24.03.2023 22.09.2023
18 0704945*****4 24.03.2023 22.09.2023