Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1503944*****0 30.09.2020 07.09.2021
2 1505945*****1 09.10.2020 08.10.2021
3 1305946*****3 15.04.2021 18.10.2021
4 0610941*****3 28.05.2021 29.11.2021
5 1206943*****9 21.06.2021 21.12.2021
6 1101943*****1 23.06.2021 23.12.2021