Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПАНЧЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПАНЧЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0409951*****4 29.06.2020 28.06.2021
2 1303955*****7 11.06.2020 30.07.2021
3 2411953*****9 05.10.2020 04.10.2021
4 2712951*****5 07.10.2020 06.10.2021
5 1508950*****4 12.10.2020 11.10.2021
6 0106947*****9 19.04.2021 19.10.2021
7 2109949*****0 21.04.2021 21.10.2021
8 3003956*****8 22.04.2021 22.10.2021
9 2404955*****4 22.04.2021 22.10.2021
10 0505952*****7 26.10.2020 25.10.2021
11 0503952*****3 06.05.2021 05.11.2021
12 0211954*****8 11.05.2021 11.11.2021
13 1307952*****9 11.05.2021 11.11.2021
14 1701952*****6 24.05.2021 24.11.2021
15 0310954*****8 18.05.2021 01.12.2021
16 1011950*****6 02.06.2021 02.12.2021
17 1104950*****9 03.06.2021 03.12.2021
18 2409952*****3 04.06.2021 06.12.2021
19 1102947*****1 08.06.2021 08.12.2021
20 0802950*****8 11.06.2021 13.12.2021
21 2910949*****1 14.06.2021 14.12.2021
22 0111955*****5 17.06.2021 17.12.2021
23 2312949*****8 22.06.2021 22.12.2021
24 2001955*****6 22.06.2021 22.12.2021