Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СОМБОР

Интервенција: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива


Врста помагала: Ригидно сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СОМБОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2805951*****4 28.11.2022 28.06.2023
2 1011948*****5 03.02.2023 03.08.2023
3 0611940*****4 07.02.2023 07.08.2023
4 1401956*****9 22.02.2023 22.08.2023
5 2010938*****1 09.03.2023 11.09.2023