Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СОМБОР

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СОМБОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0706973*****2 05.04.2023 13.06.2023
2 2303974*****6 05.04.2023 29.06.2023
3 2105986*****6 05.05.2023 30.06.2023
4 2010963*****1 05.04.2023 03.07.2023
5 0609959*****5 05.04.2023 04.07.2023
6 2202955*****4 05.05.2023 11.07.2023
7 0503969*****2 05.05.2023 11.07.2023
8 1707946*****5 01.06.2022 18.07.2023
9 1501944*****4 05.05.2023 19.07.2023
10 2109949*****7 05.05.2023 25.07.2023
11 1601951*****8 29.12.2022 26.07.2023
12 2012946*****8 05.05.2023 26.07.2023
13 1601959*****5 15.05.2023 26.07.2023
14 3006943*****9 05.05.2023 27.07.2023
15 0201955*****6 05.05.2023 28.07.2023
16 0205972*****8 05.05.2023 30.07.2023
17 1010959*****8 05.05.2023 31.07.2023
18 1601950*****3 09.05.2023 31.07.2023
19 2410955*****4 04.05.2023 01.08.2023
20 1811955*****5 09.05.2023 01.08.2023
21 0305947*****9 05.06.2023 18.08.2023
22 0705966*****5 05.06.2023 21.08.2023
23 1505967*****3 05.06.2023 23.08.2023
24 0303957*****6 05.06.2023 24.08.2023
25 3005946*****4 05.06.2023 30.08.2023
26 0506939*****6 05.06.2023 31.08.2023
27 2211946*****9 05.06.2023 31.08.2023
28 0910953*****4 05.06.2023 11.09.2023