Вести

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати...

30 мај 2017

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од...

04 мај 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године

04 мај 2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године, упутио укупно 195 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 83.710.722,55 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство,...

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду...

03 мај 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција....