Вести

Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО

24 јун 2016

Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО Како је и најављено пре месец дана, Републички фонд за здравствено осигурање ће финансирати и трећи покушај вантелесне оплодње од 25.06.2016 године. На иницијативу Републичког фонда, измењен је Правилник о обиму и...

Рефундација здравствених услуга које здравственa установa не може да пружи у року од 30 дана

23 јун 2016

Здравствене услуге које здравствена установа не може да пружи у року од 30 дана, oсигурана лица могу обавити у другој установи тј. приватној пракси, а трошкове истих осигуранику ће рефундирати Републички фонд за здравствено осигурање. У складу са са Законом...

Вантелесна оплодња у приватним здравственим установама

08 јун 2016

Осигурана лица Републичког фонда ће од 9. јуна 2016. поново имати могућност да се приликом изласка на лекарску комисију филијале определе да процес ВТО (први и други покушај) о трошку РФЗО обаве у државној установи (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК...

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2016. године

02 јун 2016

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.  

Ангажовање иностраног стручњака у Универзитетској Дечјој Клиници у Београду

18 мај 2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног кардиохируршког здравственог стручњака Проф. др Ingo Dahnert-a из Лајпцига (Немачка), који ће у периоду од 18-22.маја 2016. године оперисати 5 осигураних лица са комплексним срчаним манама у Универзитетској дечјој клиници у...