Вести

Извештај о привременoj спречености за рад за период 01.01.2016. – 30.06.2016. године

26 јул 2016

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала,...

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2016. године

21 јул 2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду...

19 јул 2016

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција....