Вести

УО РФЗО усвојио Листу лекова са новим иновативним лекова

01 децембар 2016

Управни одбор Републичког фонда је дана 1.12.2016. године усвојио Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је достављен Министарству здравља ради спровођења законом прописаног поступка за...

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године

29 новембар 2016

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Почиње потписивање посебних уговора за лекове

22 новембар 2016

Потписивање посебних уговора у Републичком фонду за здравствено осигурање, почиње дана 23.11.2016. године са 11 фармацеутских компанија  за  18 лекова.. Напомињемо да  ће на Листу лекова поред ових 18 лекова, бити стављено   још 5 лекова намењених педијатриској популације без закључења...

Информација о активностима РФЗО за стављање нових оригиналних/иновативних лекова на Листу лекова кроз закључење посебних...

15 новембар 2016

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине, је дана 23.09.2016. године, на основу одговора о приоритетним лековима достављених од надлежних републичких стручних комисија и у складу са опредељеним финансијским средствима, утврдила списак 29 приоритетних лекова...

Упућивање на лечење у иностранство

14 новембар 2016

РФЗО је у периоду 01.01.2016.-31.10.2016. године, упутио укупно 544 осигураних лица на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 307.476.219,34 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство,...