Вести

Ангажовање иностраног стручњака у Универзитетској Дечјој Клиници у Београду

18 мај 2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног кардиохируршког здравственог стручњака Проф. др Ingo Dahnert-a из Лајпцига (Немачка), који ће у периоду од 18-22.маја 2016. године оперисати 5 осигураних лица са комплексним срчаним манама у Универзитетској дечјој клиници у...

Обавештење о изласку трудница на лекарску комисију

06 мај 2016

У циљу обезбеђивања једноставнијег и ефикаснијег остваривања права на привремену спреченост за рад, односно „боловање“ осигураницама чији је разлог одржавање трудноће (болест или компликација у вези са одржавањем трудноће) првостепене лекарске комисије имаће могућност да им продуже привремену спреченост за...

Обавештење осигураницима у вези операције катаракте у државним установама

04 мај 2016

Поштовани осигураници, Операција катаракте са уградњом интраокуларних сочива осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање, када за то постоје медицинске индикације, јесте право из обавезног здравственог осигурања. У циљу остваривања наведеног права, у складу са важећим прописима, Републички фонд за...

Обавештење у вези са текстом "Нема операција катаракте због грешке РФЗО", објављеног у листу "Блиц"...

27 април 2016

Наводи да „нема опeрација катаракте због грешке РФЗО“ нису тачни. Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 и са изабраним понуђачима закључио оквирне споразуме на период од 2 године, за укупно 26.374...

Објављене кориговане капитационе табеле

25 април 2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.