Вести

Закључивање уговора са приватним апотекама за 2017. годину

05 јануар 2017

У "Службеном гласнику РС" број 109/16 од 30.12.2016. године објављен је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину који је ступио на снагу дана 31.12.2016. године. Ступањем на снагу Правилника створене...

Јавни позив за уговарање здравствених услуга операције сенилне и пресенилне катаракте са уградњом интраокуларних сочива...

05 јануар 2017

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), члана 60. Правилника о уговарању здравствене...

Јавни позив за уговарање здравствених услуга БМПО са здравственим установама које нису у плану мреже

05 јануар 2017

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), члана 60. Правилника о уговарању здравствене...

Важење здравствене исправе од 01.01.2017. године

30 децембар 2016

Поштовани осигураници, Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице. Од укупно 6.846.998 становника Србије који остварују право на здравствено осигурање њих 5.577.163 је поднело захтев за издавање Картице здравственог...

Обавештење апотекама

30 децембар 2016

Апотека која са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеном врстом помагала за 2016. годину, а има намеру да уговор закључи и за 2017. годину, у циљу обезбеђења континуитета снабдевања осигураних лица,...