Вести

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године

24 октобар 2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Започети преговори РФЗО и фармацеутских компанија за иновативне лекове

07 октобар 2016

Данас су у Републичком фонду започети преговори са фармацеутским компанијама за стављање иновативних лекова на Листу лекова кроз моделе посебних уговора. Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине., је дана 23.09.2016 године утврдила списак 28...

Ангажовање иностраног стручњака у Институту за кардиоваскуларне болeсти „Дедиње“

07 октобар 2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака - кардиохирурга prof. dr Alessandro Giamberti-а из болнице San Donato, Милано, Италија, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 4 пацијента у периоду 09-12.10.2016.године у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“...

Продужено радно време испостава РФЗО-а

06 октобар 2016

Републички фонд за здравствено осигурање донео је данас одлуку да због повећаног обима посла и у циљу смањења великих редова испред шалтера за предају документације за замену „картонских“ књижица Картицама здравственог осигурања уведе продужено радно време у Испоставама РФЗО-а на...

Пројекат замене исправа здравственог осигурања

05 октобар 2016

Картица здравственог осигурања (КЗО) дефинисана је Одлуком о покретању поступка Пројекта замене исправа здравственог осигурања, на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање 29. децембра 2009. године. Републички фонд здравственог осигурања закључио је након тога Уговор о изради исправа...