Вести

Ангажовање иностраних стручњака на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије

20 септембар 2016

Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство предвиђена је могућност да се осигураном лицу, ако је то целисходније и економичније, под условима утврђеним Правилником уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбедити лечење у одговарајућој здравственој...

Здравствене установе чији су подрачуни у блокади

19 септембар 2016

Републички фонд, у циљу обезбеђивања спровођења обавезног здравственог осигурања, закључује уговоре са здравственим установама, којима су уређени међусобни односи уговорних страна, права и обавезе по основу уговора као и укупан износ финансијских средства, односно износ финансијских средстава по појединачним наменама...

Oстваривање права осигураних лица у приватним здравственим установама

01 септембар 2016

Осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање право из обавезног здравственог осигурања, осим у здравственим  установама из Плана мреже могу да оставрују и у здравственим установама ван Плана мреже, односно у приватним здравственим установама. Републички фонд је са приватним здравственим...

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2016. године

29 август 2016

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.