Снижена процентуална партиципација лекова


24.4.2015. Републички фонд за здравствено осигурање је први пут ове године, на основу Уредбе Владе, спровео централизовану јавну набавку за лекове са Листе А и Листе А1,  [ ... ]

Опширније
Нова адреса другостепене лекарске комисије Филијале за град Београд...

21.04.2015. Поред првостепених лекарских комисија и другостепена лекарска комисија која одлучује по приговору на оцену првостепене лекарске комисије, променила је ад [ ... ]

Опширније
Неосновано наплаћивање здравствених услуга у здравственим установама...

01.04.2015. Републичком фонду за здравствено осигурање обратила су се осигурана лица са примедбом да поједине здравствене установе захтевају од осигураних лица, за вр [ ... ]

Опширније