Prev Next

Закључени уговори са даваоцем здравствених услуга за 2016. годину

19.01.2016

У децембру месецу 2015. године на Управном одбору Републичког фонда донет је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину. У складу са наведеним Правилником закључно са 31.12.2015. године закључени су уговори са...

Опширније

Годишњи извештај о раду заштитника права осигураних лица у 2015. години

04.01.2016

Извештај о раду заштитника права осигураних лица у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године објављен је на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у делу Статистика и извештаји-Заштита права осигураних лица.

Опширније

Издавање картице здравственог осигурања (КЗО)

29.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање од почетка 2015. године активно ради на реализацији пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, имајући у виду да је рок за замену 31.12.2016. године. Са аспекта примене здравствене картице у здравственом систему Републике Србије, може се...

Опширније

Саопштење у вези са провером исправности картице здравственог осигурања у здравственим установама

28.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање издаје здравствене књижице или здравствене картице као исправу за остваривање права из обавезног здравственог осигурања. Здравствена картица на себи садржи следеће физички видљиве податке о осигураном лицу и то: име и презиме, датум рођења, ЛБО и...

Опширније

Ангажовање иностраних здравствених стручњака у здравственим установама у Републици Србији на терет средстава Републичког фонда

16.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-17.12.2015. године, поступајући у складу са чланом 27. и 28. Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, одобрио 5 захтева домаћих здравствених установа за довођење иностраног здравственог...

Опширније

Измиривање обавеза Републичког фонда за здравствено осигурање

11.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање нема доспелих а неизмирених обавеза према својим повериоцима као ни према здравственим установама са којима има закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите за 2015. годину. Републички фонд редовно измирује своје обавезе према здравственим установама...

Опширније

Извештај у упућивању осигураних лица на лечење у иностранство у периоду од 01.01. до 30.11.2015 године на терет средстава обавезног здравственог осигурања

02.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-30.11.2015. године, упутио укупно 434 осигураних лица на лечење у иностранство и у наведеном периоду исплатио износ од: 403.419.880,00 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство...

Опширније

Трошкови превоза у вези коришћења здравствене заштите и лечење ван подручја матичне филијaле на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.09.2015. године

30.11.2015

Осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање и пратилац осигураног лица у складу са Законом о здравственом осигурању остварују право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите у случају упућивања у здравствену установу ван подручја матичне филијале...

Опширније

Капитационе табеле за 3. квартал 2015. године

30.11.2015

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2016. године. Опширније  

Опширније

Извештај о спровођењу лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења у 2014. години и у периоду 01.01.2015. - 31.10.2015. године

27.11.2015

Поступак биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО) јесте контролисани поступак оплођења жене, који се спроводи у складу са савременим стандардима медицинске науке. Републички фонд за здравствено осигурање од 2006. године финансира Национални програм лечења неплодности поступцима БМПО, према критеријумима...

Опширније

Нове кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2015. године

27.10.2015

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар  2015. године. Можете их преузети са стране Капитација у делу Табеле.

Опширније

Бесплатне персонализоване здравствене картице за новорођенчад

15.10.2015

Гувернер Народне банке Србије, др Јоргованка Табаковић и в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић закључиле су дана 12.06.2015 године, Уговор о донацији којим је утврђено да ће Народна банка Србије донирати израђене и персонализоване здравствене картице...

Опширније