Капитационе табеле за 2. квартал 2015. године

28.08.2015

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар  2015. године...

Опширније

Извештај о извршеним контролама

26.08.2015

Уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена је обавеза наменског трошења пренетих средства по елементима из уговора. Републички фонд у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима...

Опширније

Извештај о раду заштитника права осигураних лица

26.08.2015

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ број 68/13). У складу са наведеним Правилником, послове заштите права осигураних лица у самој здравственој установи об...

Опширније