Објављен тендер за централизоване јавне набавке за 2014. годину
Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2014. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2014. године. Због елементарних неопогода у овом периоду, сви изабрани лекари ДЗ Обреновац, ДЗ Смедерево, ДЗ Свилајнац, ДЗ Јагодина ће имати оцену 5 за овај квартал.
Дан отворених врата
Обавештење о пружању одговора осигураним лицима у просторијама Републичког фонда
Путно осигурање - Попуст 5% на 3. полису
Објављен позив за уговарање са приватним апотекама за 2014.годину

humanitarna pomoc-cir

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије