Објављен тендер за централизоване јавне набавке за 2014. годину
Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2014. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за месеце јул, август и септембар 2014. године.
Дан отворених врата
Обавештење о пружању одговора осигураним лицима у просторијама Републичког фонда
Путно осигурање - Попуст 5% на 3. полису
Објављен позив за уговарање са приватним апотекама за 2014.годину

humanitarna pomoc-cir

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије