Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се кварталноЗа период  од 01.11.2017. до 31.01.2018. године износи 2.376,62 динара месечно.