Контакт

Дирекција

Јована Мариновића бр. 2
11040 Београд
тел: 011/ 2053-830
Факс: 011/2645-042; 2688-420
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време Републичког Фонда је сваког радног дана од 7.30-15.30 часова.
У периоду када послодавци преузимају маркице ради овере здравствених исправа, радно време појединих филијала Републичког Фонда је продужено до 19.30 часова и суботом од 8 до 15 часова, о чему се јавност обавештава путем јавних гласила. Директори филијала прате потребе осигураних лица и организују радно време до 19:30 којом организацијом је омогућено да осигурана лица остварују права и после редовног радног времена.

 

Кабинет Директора

В.Д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: др Верица Лазић

 
В.Д. заменика директора: дипломирани економиста Слободан Аћимовић


Извршни директор за спровођење обавезног здравственог осигурања: дипломирани правник Босиљка Вуковић

Извршни директор за послове јавних набавки: дипломирани правник Марија Митић
тел: 011/2053-696

Саветник директора Републичког фонда за информисање јавности: Сања Миросављевић
 

Сектор за здравствено осигурање и правне послове

Директор сектора: Петар Стајковић
тел: 011/2053-830
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за финансије

Директор сектора: Милка Никодиновић
тел: 011/2053-831
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за јавне набавке

Директор сектора:
тел:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за лекове и фармакоекономију

Директор сектора: mr.ph Весна Вуковић Којовић
тел: 011/2053-832
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за уговарање здр. заштите и послове из области здр. заштите

Директор сектора: др Ивана Мишић
тел: 011/2053-831
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за контролу


тел: 011/2053-832
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за развој и информационе технологије

Директор сектора: дипломирани инжењер организационих наука Марко Јовановић
тел: 011/2053-832
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за интерну ревизију

Директор сектора: Ерол Фетаховић
тел: 011/2053-661
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за људске ресурсе

Директор сектора: Предраг Шћепановић
тел: 011/2053-661
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Покрајински фонд Нови Сад

В.Д. директора: Прим. др Петар Новаковић
Помоћник директора: Виолета Бачић
Помоћник директора: Мр сци Дарко Милутиновић
Житни трг 3/3
21000 Нови Сад
телефони: 021/6621-822 и 021/6622-288
факс: 021/6544-301
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Филијале

Филијала за Севернобачки округ са седиштем у Суботици

Директор филијале: Маријана Башић
Трг Слободе 3
24000 Суботица
тел: 024/554-444
факс: 024/558-473
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник оделења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Милан Предојевић
тел: 024/552-531

Испостава Мали Иђош

Вука Караџића 1
24322 Ловћенац, Општина Мали Иђош
тел: 024/735-011
факс: 024/735-613
Шеф испоставе: Радивоје Косовић

Испостава Бачка Топола

Маршала Тита 51
24300 Бачка Топола
тел: 024/712-676
Шеф испоставе: Мирослав Марковић

Филијала за Средњебанатски округ са седиштем у Зрењанину

Директор филијале: Др Озренко Веселиновић
Краља Александра I Карађорђевића 2а
23000 Зрењанин
тел: 023/563-961
факс: 023/565-577
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник оделења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Мирослав Рибар
тел: 023/563-961

Испостава Нова Црња

ЈНА 113
23218 Нова Црња
тел: 023/815-029,815-810
Шеф испоставе: Смиљка Алексић

Испостава Нови Бечеј

Трг ослобођења 2
23272 Нови Бечеј
тел: 023/771-131
Шеф испоставе: Татјана Влаховић

Испостава Сечањ

Партизански пут бб
23240 Сечањ
тел: 023/841-021,841-185
Шеф испоставе: Љиљана Копривица

Испостава Житиште

Цара Душана 523210 Житиште
тел: 023/821-111
Шеф испоставе: Ранко Ђурица

Филијала за Севернобанатски округ са седиштем у Кикинди

Директор филијале: Др Милка Дамјановић
Доситејева 33
23300 Кикинда
тел: 0230/21-052, 21-053
факс: 0230/21-125, 21-052, 21-053
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник оделења за здравствено осигурање: Браниславa Комлушки
тел: 0230/21-052

Испостава Ада

Трг Ослобођења 11
24430 Ада
тел: 024/851-827
Шеф испоставе: Данијела Шевић

Испостава Чока

Потиска 51
23320 Чока
тел: 0230/71-068

Испостава Кањижа

Доже Ђерђа 4
24420 Кањижа
тел: 024/874-900
Шеф испоставе: Славица Фајчак

Испостава Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 53
23330 Нови Кнежевац
тел: 0230/82-527, 0230/82-676
Шеф испоставе: Зорица Стојановић

Испостава Сента

Карађорђева 7
24400 Сента
тел: 024/815-737
Шеф испоставе: Зорица Цалић

Филијала за Јужнобанатски округ са седиштем у Панчеву

Директор филијале: Мирко Михајловић
Војводе Радомира Путника 6
26000 Панчево
тел: 013/346-733
факс: 013/346-522
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Оделење за здравствено осигурање
тел: 013/355-945

Испостава Алибунар

Саве Мунћана 3
26310 Алибунар
тел: 013/641-161
Шеф испоставе: Божин Јон

Испостава Бела Црква

Јована Поповића бб
26340 Бела Црква
тел: 013/851-221
Шеф испоставе: Винко Болић

Испостава Ковачица

Чапловичева 17
26210 Ковачица
тел: 013/661-175
Шеф испоставе: Драгица Цакић

Испостава Ковин

Цара Лазара 85
26220 Ковин
тел: 013/742-174
Шеф испоставе: Божидар Веселиновић

Испостава Пландиште

Карађорђева 11
26360 Пландиште
тел: 013/861-032
Шеф испоставе: Синиша Михајловић

Испостава Вршац

Ђуре Јакшића 2
26300 Вршац
тел: 013/801-570
Шеф испоставе: Олина Коварчик

Испостава Опово

Војводе Радомира Путника 6 - Шалтер у просторијама Филијале Панчево
26000 Панчево
тел: 013/355-933
Шеф испоставе: Станика Жунић

Филијала за Западнобачки округ са седиштем у Сомбору

Директор филијале: Горан Булајић
Венац Војводе Степе Степановића 18
25100 Сомбор
тел: 025/463-521
факс: 025/463-524
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Весна Лазић
тел: 025/463-523

Испостава Апатин

Блок В Анекс II
25260 Апатин
тел: 025/772-060
Шеф испоставе: Синиша Бачић

Испостава Кула

Маршала Тита 260
25230 Кула
тел: 025/722-150
Шеф испоставе: Негослава Кадовић

Испостава Оџаци

Сомборска 32
25250 Оџаци
тел: 025/742-671
Шеф испоставе: Биљана Тијанић

Филијала за Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду

Директор филијале: Лидија Бјеловук, дипломирани економиста
Житни трг 1
21000 Нови Сад
тел: 021/4885-602; 021/520-874
факс: 021/66-13-307
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милица Бањац
тел: 021/4885-648; 021/4885-632

Испостава Бач

Трг Зорана Ђинђића 2
21420 Бач
тел: 021/770-137
Шеф испоставе: Зорица Стакић

Испостава Бачка Паланка

Жарка Зрањанина 72
21400 Бачка Паланка
тел: 021/6042-460 и 021/6042-495
Шеф испоставе: Драган Родић

Испостава Бачки Петровац

Маршала Тита 6
21470 Бачки Петровац
тел: 021/780-093
Шеф испоставе: Лозика Жигмановић

Испостава Бечеј

Герберових 4
21220 Бечеј
тел: 021/6913-814
Шеф испоставе: Гордана Стојиљковић

Испостава Беочин

Светосавска б.б.
21300 Беочин
тел: 021/870-040
Шеф испоставе: Гордана Бањац Николић

Испостава Србобран

Карађорђева 1
21480 Србобран
тел: 021/730-002
Шеф испоставе: Елвира Јоцић

Испостава Темерин

Новосадска 313
21235 Темерин
тел: 021/843-878
Шеф испоставе: Радмила Остојић

Испостава Тител

Главна 2
21240 Тител
тел: 021/860-064
Шеф испоставе: Александар Бојовић

Испостава Врбас

Маршала Тита 78а
21460 Врбас
тел: 021/705-390 и 021/703-842
Шеф испоставе: Марко Ускоковић

Испостава Жабаљ

Николе Тесле 43
21230 Жабаљ
тел: 021/832-558
Шеф испоставе: Горан Јаворац

Филијала за Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици

В.Д. директора филијале: Момир Гајић
Светог Димитрија 4
22000 Сремска Митровица
тел: 022/610-597
факс: 022/610-589
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Тијана Мудренић
тел: 022/610-309

Испостава Инђија

Војводе Степе бр.16/2
22320 Инђија
тел: 022/553-066
Шеф испоставе: Светлана Клинко

Испостава Ириг

ЈНА бр.5
22406 Ириг
тел: 022/461-251
Шеф испоставе: Добрила Опачић

Испостава Пећинци

Јована Негушевића бр.1
22410 Пећинци
тел: 022/436-540
Шеф испоставе: Биљана Наић

Испостава Рума

ЈНА бр.164
22400 Рума
тел: 022/474-854
Шеф испоставе: Милка Лолић

Испостава Шид

Светог Саве бр. 40
22240 Шид
тел: 022/712-737
Шеф испоставе: Никола Кртинић

Испостава Стара Пазова

Краља Петра бр.9
22300 Стара Пазова
тел: 022/310-677
Шеф испоставе: Живко Јовановић

Филијала за Мачвански округ са седиштем у Шапцу

Директор филијале: Рада Милићевић
Војводе Мишића 9
15000 Шабац
тел: 015/343-463 и 015/343-468
факс: 015/343-462
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Светлана Божанић
тел: 015/343-463 и 015/343-468

Испостава Богатић

Мике Витомировић 2
15350 Богатић
тел: 015/7786-163
Шеф испоставе: Јагода Јекић

Испостава Коцељева

Омладинска 12
15220 Коцељева
тел: 015/556-375
Шеф испоставе: Валентина Антонић

Испостава Крупањ

Владе Зечевића 115314 Крупањ
тел: 015/581-120
Шеф испоставе: Нада Јовановић

Испостава Љубовија

Војводе Мишића 5515320 Љубовија
тел: 015/561-915
Шеф испоставе: Вера Живановић

Испостава Лозница

Владе Зечевић 115300 Лозница
тел: 015/882-165, 882-075
Шеф испоставе: Биљана Павловић

Испостава Мали Зворник

Дринска 15
15318 Мали Зворник
тел: 015/471-933
Шеф испоставе: Душан Пашић

Испостава Владимирци

Светог Саве 4
5225 Владимирци
тел: 015/513-405
Шеф испоставе: Верица Вукићевић

Филијала за Колубарски округ са седиштем у Ваљеву

Директор филијале: Славица Радовановић
Карађорђева 71
14000 Ваљево
тел: 014/222-115 и 014/221-023
факс: 014/223-624
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Снежана Гајић
тел: 014/221-023 и 014/222-115

Испостава Лајковац

Кнеза Милоша 2
14224 Лајковац
тел: 014/343-1231
Шеф испоставе: Весна Арсеновић

Испостава Љиг

Годевац бб
14240 Љиг
тел: 014/344-5249
Шеф испоставе: Нада Танасијевић

Испостава Мионица

Чеде Протића б.б.
14242 Мионица
тел: 014/3421-257
Шеф испоставе: Марина Терзић

Испостава Осечина

Карађорђева 114
14253 Осечина
тел: 014/451-347
Шеф испоставе: Невена Петровић

Испостава Уб

Краља Петра I Ослободиоца 31ж
14210 Уб
тел: 014/411-321
Шеф испоставе: Ненад Декић

Филијала за Подунавски округ са седиштем у Смедереву

Директор филијале: Анђелка Арсенијевић
Трг Републике 4
11300 Смедерево
тел: 026/4622-267
факс: 026/4623-446
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Небојша Јовковић
тел: 026/4623-426

Испостава Смедеревска Паланка

Трг Хероја 6
Смедеревска Паланка
тел: 026/310-709
Шеф испоставе: Горан Петровић

Испостава Велика Плана

Милоша Великог 127
11320 Велика Плана
тел: 026/516-200
Шеф испоставе: Милена Миленковић

Филијала за Браничевски округ са седиштем у Пожаревцу

Директор филијале: Саша Милошевић
Трг Радомира Вујовића 1
12000 Пожаревац
тел: 012/524-654 и 012/522-736
факс: 012/524-654
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милева Братић
тел: 012/524-654

Испостава Голубац

Зајечарска бб
12223 Голубац
тел: 012/678-240
Шеф испоставе: Зорица Јовановић

Испостава Кучево

Жике Поповића бб
12240 Кучево
тел: 012/852–135
Шеф испоставе: Љиљана Миладиновић

Испостава Петровац на Млави

8. Октобра 2
12300 Петровац
тел: 012/331-180
Шеф испоставе: Жељко Јовановић

Испостава Велико Градиште

Кнеза Лазара 9
12220 Велико Градиште
тел: 012/662-503
Шеф испоставе: Јелена Гојак

Испостава Жабари

Кнеза Милоша 1
12374 Жабари
тел: 012/250-522
Шеф испоставе: Дејана Илић

Испостава Жагубица

23. Дивизије 24
12320 Жагубица
тел: 012/643-160
Шеф испоставе: Слободан Илић

Филијала за Шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу

Директор филијале: Зора Ђокић
Краља Петра I 38
34000 Крагујевац
тел: 034/504-400, 034/504-401
факс: 034/331-566
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Стојана Станковић
тел: 034/504 421

Испостава Аранђеловац

Краља Петра 54
34300 Аранђеловац
тел: 034/724-276
Шеф испоставе: Снежана Марковић

Испостава Баточина - Лапово

34227 Баточина
Карађорђев трг 5
тел: 034/843-080
Шеф испоставе: Небојша Исаиловић
Иве Андрића 9
34220 Лапово
Шеф испоставе: Дарко Попoвић

Испостава Кнић

34240 Кнић
тел: 034/510-152
Шеф испоставе: Синиша Чпајак

Испостава Рача

Слободана Маузера 55
34210 Рача
тел: 034/751-017
Шеф испоставе: Љиљана Николић

Испостава Топола

Мила Сеље 6
34310 Топола
тел: 034/811-397
Шеф испоставе: Јелена Урошевић

Филијала за Поморавски округ са седиштем у Јагодини

Директор филијале: Љиљана Алемпијевић
Карађорђева бб
35000 Јагодина
тел: 035/221-059 и 035/220-190
факс: 035/224-297
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник оделења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Татјана Лазаревић
тел: 035/245-779

Испостава Ћуприја

Трг Слободе 1
35230 Ћуприја
тел: 035/8470-626 и 035/8470-029
Шеф испоставе: Периша Поповић

Испостава Деспотовац

Стевана Синђелића 2
35213 Деспотовац
тел: 035/611-025
Шеф испоставе: Никола Панић

Испостава Параћин

Светог Саве бб
35250 Параћин
тел: 035/561-112 и 035/561-017
Шеф испоставе: Весна Златановић

Испостава Рековац

Главна бб
35260 Рековац
тел: 035/8411-518 i 035/8411-018
Шеф испоставе: Драгана Љубичић

Испостава Свилајнац

Стевана Синђелића 42
35210 Свилајнац
тел: 035/321-235
Шеф испоставе: Биљана Димић

Филијала за Борски оруг са седиштем у Бору

В.Д. директора филијале: Марија Магдалиновић Калиновић
Трг ослобођења 2/2
19210 Бор
тел: 030/422-653, 030/422-654, 030/424-987 локал 102
факс: 030/459-784 и 030/459-785
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Вера Јовановић
тел: 030/459-788

Испостава Кладово

Дунавска бб
19320 Кладово
тел: 019/800-570

Испостава Мајданпек

Светог Саве бб
19250 Мајданпек
тел: 030/588-540
Шеф испоставе: Едита Југовић

Испостава Неготин

Бадњевска 4 а
19300 Неготин
тел: 019/545-435
Шеф испоставе: Срђан Илић

Истурени шалтер Доњи Милановац

Краља Петра I 73
19220 Доњи Милановац
Контакт особа: Маја Јовановић

Филијала за Зајечарски округ са седиштем у Зајечару

Директор филијале: Др Љубиша Ђорђевић
Николе Пашића 32
19000 Зајечар
тел: 019/425-844, 019/425-845 и 019/421-158
факс: 019/421-275
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Мирослав Живковић
тел: 019/425-84

Испостава Бољевац

Драгише Петровића ББ
19370 Бољевац
тел: 030/63-310
Шеф испоставе: Верица Драгићевић

Испостава Књажевац

Кеј Димитрија Туцовића 30
19350 Књажевац
тел: 019/731-226
Шеф испоставе: Биљана Станојевић

Филијала за Златиборски округ са седиштем у Ужицу

Директор филијале: Александра Станковић
Курсулина 1
31000 Ужице
тел: 031/516-554
факс: 031/513-585
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Весна Драшковић
тел: 031/512-744

Испостава Ариље

Милоша Глишића 42
31230 Ариље
тел: 031/891-384
Шеф испоставе: Винка Поповић

Испостава Бајина Башта

Милана Обреновића 29/1
31250 Бајина Башта
тел: 031/865-664
Шеф испоставе: Љиљана Крушић

Испостава Чајетина

Краља Александра I бр. 28
31310 Чајетина
тел: 031/831-255
Шеф испоставе: Зденка Булатовић

Испостава Косјерић

Кнеза Милоша 1
31260 Косјерић
тел: 031/781-292
Шеф испоставе: Мирјана Дамјановић

Испостава Нова Варош

Слободана Никачевића 8
31320 Нова Варош
тел: 033/61-691
Шеф испоставе: Самира Ровчанин Мујовић

Испостава Пожега

Зелена пијаца 5
31210 Пожега
тел: 031/811-440
Шеф испоставе: Невенка Милосављевић

Испостава Прибој

Драгољуба Савића бб
31330 Прибој
тел: 033/452-248
Шеф испоставе: Драгослав Бајовић

Испостава Пријепоље

Валтерова 45
31300 Пријепоље
тел: 033/711-444
Шеф испоставе: Будимир Тешевић

Испостава Сјеница

Милорада Јовановића 23
36310 Сјеница
тел: 020/741-218
Шеф испоставе: Златко Јусуфовић

Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку

Директор филијале: Зорица Ђоковић
Железничка 7
32000 Чачак
тел: 032/224-045
факс: 032/221-299
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јанићије Јовановић
тел: 032/347-410

Испостава Горњи Милановац

Тихомира Матијевића 3
32306 Горњи Милановац
тел: 032/711-487
Шеф испоставе: Мирјана Јанићијевић

Испостава Ивањица

Венијамина Маринковића 16
32250 Ивањица
тел: 032/662-028
Шеф испоставе: Бојан Бујошевић

Испостава Лучани

Југословенске армије 8
32240 Лучани
тел: 032/817-210
Шеф испоставе: Ирена Маринковић

Истурени шалтер Гуча

Трг слободе бр.2
32230 Гуча
тел: 032/854-209
Контакт особа: Драгана Глишић

Филијала за Рашки округ са седиштем у Краљеву

Директор филијале: Сања Вучинић Покимица
Војводе Путника 5
36000 Краљево
тел: 036/321-253
факс: 036/232-992
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одењења за здравствено осигурање: Споменка Миликић
тел: 036/323-039

Испостава Рашка

Ратка Луковића 10
36350 Рашка
тел: 036/736-763
Шеф испоставе: Мирјана Ђорђевић

Испостава Врњачка Бања

Краљевачка 23
36210 Врњачка Бања
тел: 036/612-365 и 036/612-364
Шеф испоставе: Зоран Попчић

Истурени шалтер Ушће

23. новембра 7
36342 Ушће
тел: 036/543-0051
контакт особа: Милош Алексић

Филијала за Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару

Директор филијале: Фуад Шкријељ
28. Новембра 120
36300 Нови Пазар
тел: 020/311-914
факс: 020/337-780
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Испостава Тутин

Револуције 4
36320 Тутин
тел: 020/811-140
факс: 020/820-540
Шеф испоставе: Назим Зећировић

Филијала за Расински округ са седиштем у Крушевцу

Директор филијале: Горана Томановић Јовић
Трг Фонтане 2
37000 Крушевац
тел: 037/428-039
факс: 037/417-790 и 037/439-549
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Горан Ђорђевић
тел: 037/428-055 лок. 109

Испостава Александровац

Трг ослобођења 8
37230 Александровац
тел: 037/552-433
Шеф испоставе: Сузана Сталетовић

Испостава Брус

Мике Ђорђевића 7
37220 Брус
тел: 037/825-573
Шеф испоставе: Драгана Шћепановић

Испостава Ћићевац

Светог Саве бб
37210 Ћићевац
тел: 037/811-114
Шеф испоставе: Звонимир Ђорђевић
Шеф одсека: Рада Весић

Испостава Трстеник

Вука Караџића 21
37240 Трстеник
тел: 037/712-357
Шеф испоставе: Славица Николић

Испостава Варварин

Улица Слободе бб
37260 Вараварин
тел:037/788-458
Шеф испоставе: Горан Малезић

Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу

Директор филијале: Светлана Милијић
Пријездина 1
18000 Ниш
тел: 018/241-863
факс: 018/241-868
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јованка Цветановић
тел: 018/522-679

Истурени шалтер - Медиана

Градска општина "Медиана"
Услужни општински центар, IX бригаде бб
18000 Ниш
тел: 018/4150-585 и 018/4150-586
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Истурени шалтер - Палилула

Градска општина "Палилула"
Бранка Радичевића 1
18000 Ниш
тел: 018/290-600
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Истурени шалтер - Пантелеј

Градска општина "Пантелеј"
Гутембергова 4а
18000 Ниш
тел: 018/201-260 локал 5234
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Истурени шалтер - Црвени Крст

Градска општина "Црвени Крст"
Булевар 12.фебруара 89
18000 Ниш
тел: 018/583-700 и 018/583-701
Контакт особа: Шеф одсека за здравствено осигурање: Катарина Јовановић Станковић
тел: 018/241-863 локал 121

Испостава Алексинац

Дракчета Миловановића 4
18220 Алексинац
тел: 018/804-101
Шеф испоставе: Слободанка Јовановић

Испостава Дољевац

18410 Дољевац
тел: 018/810-062
Шеф испоставе: Марија Ћирић

Испостава Гаџин Хан

18240 Гаџин Хан
тел: 018/860-158
Шеф испоставе: Јелена Ранчић

Испостава Мерошина

Цара Лазара 11
18252 Мерошина
тел: 018/892-064
Шеф испоставе: Невена Динић

Испостава Ражањ

Партизанска 149
37215 Ражањ
тел: 037/841-244
Шеф испоставе: Силвија Војтасик Стојановић

Испостава Сокобања

Радета Живковића 34
18230 Сокобања
тел: 018/830-228
Шеф испоставе: Снежана Величковић

Испостава Сврљиг

Др Миленка Хаџића 40
18360 Сврљиг
тел: 018/821-030
Шеф испоставе: Саша Златановић

Филијала за Топлички округ са седиштем у Прокупљу

Директор филијале: Ивица Кожовић
21. Српске Дивизије 49
18400 Прокупље
тел: 027/321-707
факс: 027/324-510
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Начелник одељења за здравствено осигурање: Славица Биочанин
тел: 027/321-026

Испостава Блаце

Браће Вуксановић бб
18420 Блаце
тел: 027/371-541
Шеф испоставе: Предраг Димитријевић

Испостава Куршумлија

Болничка бб
18430 Куршумлија
тел: 027/381-229
Шеф испоставе: Зоран Миладиновић

Испостава Житорађа

Војводе Мишића бр. 49/а
18412 Житорађа
тел: 027/362-114
Шеф испоставе: Братислав Ранчић

Филијала за Пиротски округ са седиштем у Пироту

Директор филијале: Милан Јовановић
Српских Владара бб
18300 Пирот
тел: 010/311-994
факс: 010/331-994 лок. 110
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милованка Милошевић
тел: 010/311-994 лок. 107

Испостава Бабушница

Живојина Николића Брке 20
18330 Бабушница
тел: 010/385-055
Шеф испоставе: Душица Митровић

Испостава Бела Паланка

Српских Владара бб
18310 Бела Паланка
тел: 018-855-013
Контакт особа: Крстина Тошић

Испостава Димитровград

Балканска 22
18320 Димитровград
тел: 010/362-174
Шеф испоставе: Драган Милић

Филијала за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу

Директор филијале: Горан Савић
11. Октобра 25
16000 Лесковац
тел: 016/253-894
факс: 016/253-059
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Зора Ђорђевић
тел: 016/252-076

Испостава Бојник

Стојана Љубића бб
16205 Бојник
тел: 016/821-170
Шеф испоставе: Гордана Цветковић

Испостава Црна Трава

16215 Црна Трава
тел: 016/811-162
Шеф испоставе: Смиља Ђорђевић

Испостава Лебане

Цара Душана 55
16230 Лебане
тел: 016/843-957
Шеф испоставе: Слађана Миленковић

Испостава Медвеђа

Јабланичка 63
16240 Медвеђа
тел: 016/891-013
Шеф испоставе: Драги Филиповић

Испостава Власотинце

Трг Ослобођења 12
16210 Власотинце
тел: 016/875-221
Шеф испоставе: Предраг Златановић

Истурени шалтер - Брестовац

16253 Брестовацтел: 016/782-219
Шеф одсека: Небојша Марковић
016/782-219

Истурени шалтер - Грделица

Милентија Поповића 15
16220 Грделица
тел: 016/831-115
Шеф одсека: Никола Алексић
016/3426-115

Истурени шалтер - Вучје

Косте Стаменковића бб
16203 Вучје
тел: 016/3427-113
Шеф одсека: Слађана Ристић
016/252-076

Филијала за Пчињски округ са седиштем у Врању

Директор филијале: Драгослав Недељковић
Цара Душана 12
17000 Врање
тел: 017/400-192
факс: 017/432-651
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Слађана Томић
тел: 017/421-441

Испостава Босилеград

Георги Димитрова б.б.
17540 Босилеград
тел: 017/877-248
Шеф испоставе: Миодраг Јакимов

Испостава Бујановац

Карађорђа Петровића 179
17520 Бујановац
тел: 017/654-119
Шеф испоставе: Данијел Стојановић

Испостава Прешево

Васе Смајевића бб
17523 Прешево
тел: 017/669-132
Шеф испоставе: Ненад Златковић

Испостава Сурдулица

Милоша Обилића 1
17530 Сурдулица
тел: 017/815-215
Шеф испоставе: Миомир Марковић

Испостава Трговиште

Краља Петра I б.б.
17525 Трговиште
тел: 017/52-244
Шеф испоставе: Милан Николић

Испостава Владичин Хан

Николе Тесле бб
17510 Владичин Хан
тел: 017/473-726
Шеф испоставе: Драган Станковић

Истурени шалтер Врањска Бања

Боре Станковића бр. 2
17542 Врањска Бања
тел: 017/546-713
Контакт особа: Марија Николић

Филијала за Косовски, Пећки и Призренски округ са седиштем у Грачаници

За осигуранике са подручја општина Приштина, Липљан, Драгаш и делом Урошевац
Директор филијале: Срђан Васић
Падалиште бб
38205 Грачаница
тел: 038/64-816 и 038/64-437
факс: 038/64-877
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система: Радосав Живић
тел: 038/64-816

Испостава Косово Поље

38210 Угљаре
тел: 064/8522-357 и 00386-49-318-121
Шеф испоставе: Ненад Денић

Испостава Ораховац

За осигуранике са подручја општина Ораховац и Призрен
Велика Хоча, Ораховац
38227 Звечан
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Мила Кујунџић

Испостава Обилић

За осигуранике са подручја општина Обилић и делом Вучитрн
38213 Прилужје
тел: 00377-44-118-372
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Милена Витковић

Испостава Штимље

Налази се у седишту филијале у Грачаници
Падалиште бб
38205 Грачаница
тел: 038/64-877 и 064/8522-355
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Вељко Симић

Испостава Штрпце

За осигуранике са подручја општина Штрпце, Призрен, Урошевац и Качаник
Трг Светог Саве бб
38236 Штрпце
тел: 0290/71-050 и 064/8522-358
Шеф испоставе: Милосав Чаначевић

Испостава Осојане

За осигуранике са подручја општина Исток и Клина
38334 Осојане
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Сретен Раденовић
тел. 064/8522-359

Испостава Гораждевац

За осигуранике са подручја општина Пећ, Ђаковица и Дечани
38310 Гораждевац
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Дејан Јовановић
тел. 064/8522-360

Филијала за Косовско-митровачки округ са седиштем у Косовској Митровици

Директор филијале: Др Славиша Минић
Бубе Михајловића 1
38000 Косовска Митровица
тел: 028/499-016
централа тел/факс: 028/497-932
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Испостава Лепосавић

Немањина 5
38218 Лепосавић
тел: 028/83-768
Контакт особа - Виши референт за оставривање права: Драгана Радовић

Испостава Прилужје

За осигуранике са читаве територије општине Вучитрн
Колашинска 130, Косовска Митровица
38227 Звечан
тел/факс: 028/497-932
Шеф испоставе: Новица Данчетовић

Испостава Зубин Поток

За осигуранике са подручја општина Зубин Поток и Србица
Колашинских кнежева бб
38228 Зубин Поток
тел: 028/461-010
Шеф испоставе: Љубиша Аврамовић

Испостава Звечан

Буба Михајловића 1
38227 Звечан
тел: 028/665-165
Шеф испоставе: Бабинцев Марин

Филијала за Косовско-поморавски округ са седиштем у Гњилану

Директор филијале: Јовица Антић
38250 Гњилане
тел: 0280/76177, 064/8522-749
факс: 0280/75-014
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система:  Иван Крстић
тел: 0280/75-014 -064-8522-864

Испостава Доња Будрига (Витина)

Шеф Испоставе: Ненад Ђорђевић
тел: 064/8522-641
За осигуранике са територије општине Витина и дела општине Гњилане
Село Доња Будрига
38251 Партеш

Испостава Шилово (Ново Брдо)

Испостава Шилово (Ново Брдо)
Шеф Испоставе: Драгиша Бојковић
тел: 064/8522-558
За осигуранике са територије општине Ново Брдо и дела општине Гњилане
Село Шилово
38250 Шилово

Филијала за град Београд

Директор филијале: Даница Радосављевић
Немањина 30
11000 Београд
тел: 011/2646-022
011/2656-043
факс: 011/2659-094
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Одељења за здравствено осигурање: Ивана Анђелић
тел: 011/2646-022 и 011/2643-163

Испостава Вождовац

Радослава Грујића 25
11000 Београд
тел: 011/2457-568
Шеф испоставе: Наташа Милић
тел: 011/2457-158
Радно време испоставе Вождовац је од 7:30-19:30

Испостава Врачар

11000 Београд
Радослава Грујића 25
тел: 011/2457-829
Шеф испоставе: Јелена Ристовић
тел: 011/2459-661
Радно време испоставе Врачар је од 7:30-19:30

Испостава Звездара

Радослава Грујића 25
11000 Београд
тел: 011/2459-642
Шефa испоставе: Горан Лајкић
тел: 011/2439-402
Радно време испоставе Звездара је од 7:30-19:30

Испостава Гроцка

Булевар ослобођења 22
11036 Гроцка
11000 Београд
тел: 011/8501-035
Шеф испоставе: Весна Илић
тел:011/8502-312
Радно време испоставе Гроцка само понедељком од 7:30-17:30, а осталим данима у недељи од 7:30-15:30

Испостава Земун

Господска 25
11080 Београд
тел: 011/2617-449
Шеф испоставе: Стефан Васиљевић
тел: 011/2617-570
Радно време испоставе Земун је од 7:30-19:30

Испостава Лазаревац

Карађорђева 17
14220 Лазаревац
тел: 011/8123-376
Шеф испоставе: Велизар Мрдовић
тел: 011/8123-176
Радно време испоставе Лазаревац је само уторком од 7:30-17:30, а осталим данима у недељи од 7:30-15:30

Испостава Младеновац

Николе Пашића 27
11400 Младеновац
тел: 011/8231-282
Шеф испоставе: Јелена Ристић
тел: 011/8233-740
Радно време испоставе Младеновац је само уторком од 7:30-17:30, а осталим данима у недељи од 7:30-15:30

Испостава Нови Београд

Гоце Делчева 42
11070 Београд
тел: 011/2670-117
Шеф испоставе: Зоран Влаховић
тел: 011/2690-133
Радно време испоставе Нови Београд је од 7:30-19:30

Испостава Обреновац

Краља Александра I бр. 10/б
11500 Обреновац
тел: 011/8721-243
Шеф испоставе: Зоран Теофиловић
тел: 011/8727-648
Радно време испоставе Обреновац је само средом од 7:30-17:30, а осталим данима у недељи од 7:30-15:30

Испостава Палилула

Војводе Вука 10
11060 Београд
тел: 011/2761-695
Шеф испоставе: Драган Стевановић
тел: 011/2762-453
Радно време испоставе Палилула је од 7:30-19:30

Испостава Раковица

Богдана Жерајића 24а
11090 Београд
тел: 011/3582-650
Шеф испоставе: Милева Петрић
тел: 011/3581-951
Радно време испоставе Раковица је од 7:30-15:30

Испостава Савски Венац

Војводе Миленка 4
11000 Београд
тел: 011/2656-324
Шеф испоставе: Мирјана Пантелић
тел: 011/2657-237
Радно време испоставе Савски Венац је од 7:30-19:30

Испостава Сопот

Космајска 12
114590 Сопот
тел: 011/8251-280
Шеф испоставе: Биљана Давидовић
тел: 011/8251-280
Радно време испоставе Сопот је од 7:30-15:30, јер се налази у згради општине која се закључава у 16:00

Испостава Стари Град

Добрињска 11
11000 Београд
тел: 011/2645-525, 011/2642-897 (Удружење лица на кућној дијализи)
Шеф испоставе: Бранислава Лукић-Марјановић
тел: 011/2643-522
Радно време испоставе Стари Град је од 7:30-19:30

Испостава Чукарица

Шумадијски трг 2
11000 Београд
тел: 011/3555-089
Шеф испоставе: Оливера Јакшић
тел:011/3555-089
Радно време испоставе Чукарица је од 7:30-19:30

Испостава Барајево

Светосавска 91
11460 Барајево
тел: 011/8301-411
Шеф испоставе: Гордана Јејинић
тел: 011/8301-411
Радно време испоставе Барајево само понедељком од 7:30-17:30, а осталим данима у недељи од 7:30-15:30

Испостава Сурчин

Косовска 2
11271 Сурчин
тел: 011/8440-600
Шеф испоставе: Миодраг Гулић
тел: 011/8440-600
Радно време испоставе Сурчин је од 7:30-15:30, јер се налази у згради општине која се закључава у 16:00
Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије