Без непотребних одлазака на шалтер – апликација мРФЗО ускоро доступна

Непрестано ослушкујући потребе својих осигураника, Републички фонд за здравствено осигурање развија апликацију мРФЗО за паметне телефоне и таблете, која ће свима омогућити брз и једноставан увид у податке из матичне евиденције, односно, сада ће бити могуће да без одласка на шалтер, осигурана лица дођу до података о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, овери здравствене картице, надлежној испостави, и слично.

Лака за коришћење свим узрастима, ова апликација ће у неколико кликова показати преглед потврда за ослобађање од плаћања партиципације, стоматолошких потврда, овере помагала, затим преглед боловања, путних трошкова, ИНО образаца и оцена лекарских комисија.

Значајно је напоменути да за децу старију од 15 година, родитељ као носилац осигурања, има могућност прегледа основних података, али подаци о оствареним правима детета старијег од 15 година неће бити доступни родитељу. Разлог за наведено је чињеница да се апликација развија у складу са свим прописима који се односе на заштиту података о личности и права пацијената.

Мобилна апликација Републичког фонда биће доступна осигураним лицима једноставним преузимањем преко Google Play Store, Apple App Store и AppGallery.

Предвиђена су два начина приступа апликацији – преко ЛБО и броја здравствене картице или преко мејла и лозинке. Од начина приступа зависи и сет података за које може да се изврши преглед.

Приступ помоћу ЛБО и броја здравствене картице омогућава ограничен увид у податке, због заштите података о личности.

Приступ путем мејла и лозинке, који подразумева и претходну верификацију налога од стране овлашћених лица у Републичком фонду, омогућава увид у све доступне податке и приступ свим функционалностима.

Важно саопштење

Поводом саопштења да ће и приватници издавати електронске рецепте, наглашавамо да се наведено не односи на лекове који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Као и до сада лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописиваће само изабрани лекар.

Омогућавањем издавања електронског рецепта и у приватном здравственом сектору уводи се јединствени информационих систем како би се успоставио увид у количине лекова који се прописују у јавном и приватном сектору, односно како би се остварила јединствена евиденција прописивања лекова коју пацијент примењује.

Обавешетење за иновативне лекове

Поводом обраћања осигураника у вези са доступношћу иновативних лекова који су стављени на Листу лекова од 31.05.2022. године, а који се примењују током лечења у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите (клинички центри, клиничко-болнички центри, институти итд), обавештавамо вас да због увођења новог информационог система (SAP) није била могућа испорука ових лекова здравственим установама, али да је у току завршна фаза припреме система за испоруку ових лекова, која се очекује у првој половини јула месеца, након чега ће њихова доступност у здарвственим установама бити континуирана.

Хвала на разумевању.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОМЕРАЊЕМ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ПОСТУПКЕ БМПО

Дана 21. јула 2022. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину којим је предвиђено померање старосне границе за спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица-жене до 45 године живота.

Упутство за спровођење лечења БМПО које је измењено у складу са напред наведеним Правилником и  обавештење у вези примене Упутства налази се на  следећем линку. овде

Обавештење у вези са исплатом боловања осигураним лицима

Поводом обраћања осигураника у вези са исплатом боловања коју врши Републички фонд за здравствено осигурање, обавештавамо вас да је због увођења новог информационог система (SAP) каснила исплата појединих боловања из претходног периода.
У међувремену су решени технички услови, тако да ће Републички фонд током ове недеље одмах извршити исплату ових боловања.
Републички фонд ће наставити са редовном исплатом боловања у наредном периоду.

Хвала на разумевању.