ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду,    председник,
2. асс. др Наташа Стајић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”, потпредседник,
3. пуковник проф. др сц. мед. Ранко Раичевић, Војномедицинска академија, Клиника за неурологију, члан,
4. проф. др Радмила Величковић Радовановић, продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан,
5. проф. др Милика Ашанин, Клинички центар Србије, члан,
6. проф. др Светозар Путник, Клинички центар Србије, Клиника за кардиохирургију, члан,
7. проф. др Нада Томановић, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
8. проф. др Владан Живаљевић, Клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, члан,
9. доц. др Синиша Дучић, Универзитетска дечја клиника, члан,
10. доц. др Марко Ерцеговац, Клинички центар Србије, Ургентни центар, члан,
11. асс. др сци. мед. Марија Бранковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)