Контакт

Број контакт центра Републичког фонда за здравствено осигурање:

0700/333-443 позивање из свих националних, мобилних и фиксних мрежа

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време 07:30 - 15:30

Дирекција

Јована Мариновића бр. 2 
11040 Београд
тел: 011/ 2053-830
Факс: 011/2645-042; 2688-420
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време Републичког Фонда је сваког радног дана од 7.30-15.30 часова.
У периоду када послодавци преузимају маркице ради овере здравствених исправа, радно време појединих филијала Републичког фонда које траје до 15:30 часова. је продужено до 19:30 часова. и суботом од 8 до 15 часова., о чему се јавност обавештава путем јавних гласила. Директори филијала прате потребе осигураних лица и организују радно време до 19:30 чиме је омогућено да осигурана лица остварују права и после редовног радног времена.

 

Кабинет Директора

В.Д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: проф. др Сања Радојевић Шкодрић

Сектор за здравствено осигурање

Директор сектора: др Рада Милићевић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-830

Сектор за остваривање здравствене заштите у иностранству

Заменик Директор сектора: Даница Лукић
Заменик Директор сектора: Милош Шукало
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-727
Контакт тел: 011/2053-725

Сектор за економске послове

Сектор за јавне набавке

Директор сектора: Саша Шљиванчанин
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-623

Сектор за лекове и фармакоекономију

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-813

Сектор за уговарање здравствене заштите, медицинске послове и процену нових технологија

Сектор за контролу

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-822
 
Пријаве и жалбе у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити Сектору за контролу путем:
e-mail: Факс: 011/2053-885
СМС поруке на на бројеве телефона: 064/852-2653 и 064/852-265

Сектор за развој и информационе технологије

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-706

Сектор за интерну ревизију

Директор сектора: Весна Грозданић Ивановић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-629

Сектор за људске ресурсе

Директор сектора: Ива Лукић Ђорђевић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-830

Сектор за опште послове

Заменик Директор сектора: Александар Антић
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-668

Сектор за инвестиционо и текуће одржавање

Директор сектора:
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-668

Сектор за правне послове, заступање и накнаду штете

Сектор за информациону безбедност и заштиту података

Сектор за координацију рада организационих јединица

Сектор за информаисање јавности

Директор сектора: Александра Беслаћ
e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Контакт тел: 011/2053-815

Покрајински фонд Нови Сад

В.Д. Директора Покрајинског фонда: Др сци Дарко Милутиновић
Помоћник директора: Виолета Бачић
Житни трг 3/3
21101 Нови Сад
телефони: 021/6621-822 i 021/6622-288
факс: 021/6544-301
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијале

Филијала за Севернобачки округ са седиштем у Суботици

В.Д. Директора филијале: Оливера Раднић

Трг Слободе 3
24000 Суботица
факс: 024/558-473
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Мирослав Марковић

Испостава Мали Иђош

Вука Караџића 1
24322 Ловћенац, Општина Мали Иђош
факс: 024/735-613
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бачка Топола

Маршала Тита 51
24300 Бачка Топола
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Стојан Маравић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Средњебанатски округ са седиштем у Зрењанину

В.Д. Директора филијале: Данијела Цвијовић
Краља Александра I Карађорђевића 2а (Привремена адреса: Јеврејска 1)
23000 Зрењанин
факс: 023/566-705
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Мирослав Рибар

Испостава Нова Црња

ЈНА 113
23218 Нова Црња
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Дајана Бошкић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Нови Бечеј

Трг ослобођења 2
23272 Нови Бечеј
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Татјана Влаховић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сечањ

Партизански пут бб
23240 Сечањ
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милица Зиројевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Житиште

Цара Душана 5
23210 Житиште
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Севернобанатски округ са седиштем у Кикинди

 В.Д. Директора филијале: Бранко Иветић
Доситејева 33
23300 Кикинда
факс: 0230/421-125, 421-052, 421-053
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Браниславa Комлушки

Испостава Ада

Јожеф Атиле 9
24430 Ада
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Данијела Шевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Чока

Испостава Кањижа

Доже Ђерђа 4
24420 Кањижа
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Славица Фајчак

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Нови Кнежевац

Испостава Сента

Карађорђева 7
24400 Сента
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Јужнобанатски округ са седиштем у Панчеву

В.Д. Директора филијале: Предраг Грбин
Војводе Радомира Путника 6
26000 Панчево
факс: 013/346-522
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Душко Бачвански

Испостава Алибунар

Саве Мунћана 3
26310 Алибунар
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Кљајић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бела Црква

Јована Поповића бб
26340 Бела Црква
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Винко Болић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ковачица

Чапловичева 13
26210 Ковачица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгица Цакић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ковин

Цара Лазара 85
26220 Ковин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Коцић Јокановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Пландиште

Карађорђева 11
26360 Пландиште
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Олина Коварчик

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Вршац

Ђуре Јакшића 1
26300 Вршац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Синиша Михајловић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Опово

Бориса Кидрича 4
26204 Опово

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.
Шеф испоставе:

Филијала за Западнобачки округ са седиштем у Сомбору

В.Д. Директора филијале: Прим. др Владо Бабић
Венац Војводе Степе Степановића 30
25100 Сомбор
факс: 025/463-524
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Далиборка Косијер Дрекслер

Испостава Апатин

Блок В Анекс II бб
25260 Апатин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Срђан Ћосић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Кула

Маршала Тита 260
25230 Кула
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Светлана Кртолица

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Оџаци

Сомборска 32
25250 Оџаци
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Тијанић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду

В.Д. Директора филијале: Милена Табаковић
Житни трг 1
21000 Нови Сад
факс: 021/66-13-307
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милица Бањац

Испостава Бач

Трг Зорана Ђинђића 2
21420 Бач
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ален Фелтан

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бачка Паланка

Жарка Зрањанина 72
21400 Бачка Паланка
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зорица Стакић Молнар

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бачки Петровац

Маршала Тита 6
21470 Бачки Петровац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Исидора Тресовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бечеј

Герберових 14
21220 Бечеј
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Стојиљковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Беочин

Светосавска б.б.
21300 Беочин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Бањац Николић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Србобран

Карађорђева 1
21480 Србобран
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Елвира Јоцић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Темерин

Новосадска 313
21235 Темерин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Радмила Остојић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Тител

Главна 14
21240 Тител
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Врбас

Маршала Тита 78б
21460 Врбас
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марко Ускоковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Жабаљ

Николе Тесле 43а
21230 Жабаљ
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Јаворац

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици

В. Д. Директора филијале: Радослав Симић
Светог Димитрија 4
22000 Сремска Митровица
факс: 022/610-593
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове: Драгана Ковачевић

Испостава Инђија

Војводе Степе бр.16/2
22320 Инђија
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Светлана Клинко

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ириг

В. Путника 5
22406 Ириг
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бојан Константиновић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Пећинци

Јове Негушевића 5-7
22410 Пећинци
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Александар Николић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Рума

ЈНА бр.164
22400 Рума
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јасмина Радошевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Шид

Светог Саве бр. 40
22240 Шид
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ивана Тркуља Јовановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Стара Пазова

Краља Петра I Ослободиоца  бр.9
22300 Стара Пазова
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ивана Миљуш

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Мачвански округ са седиштем у Шапцу

В.Д. Директора филијале: Јелена Павловић
Војводе Мишића 9
15000 Шабац
факс: 015/343-462
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Светлана Божанић

Испостава Богатић

Мике Витомировић 3
15350 Богатић
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јагода Јегдић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Коцељева

Омладинска 12
15220 Коцељева
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Валентина Антонић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Крупањ

Владе Зечевића1
15314 Крупањ
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Маријана Грујичић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Љубовија

Војводе Мишића 55
15320 Љубовија
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слађана Грујичић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Лозница

Владе Зечевић 1
15300 Лозница
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Павловић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Мали Зворник

Дринска 15
15318 Мали Зворник
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Душан Пашић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Владимирци

Светог Саве 4
15225 Владимирци
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Вукићевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Колубарски округ са седиштем у Ваљеву

В.Д. Директора филијале: Милан Вилотић
Карађорђева 71
14000 Ваљево
факс: 014/223-624
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Снежана Гајић

Испостава Лајковац

Светог саве бб
14224 Лајковац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Арсеновић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Љиг

Пут Алимпија Васиљевић бб
14240 Љиг
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Нада Танасијевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Мионица

Чеде Протића бр. 9
14242 Мионица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Владимир Моловић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Осечина

Карађорђева 114
14253 Осечина
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Уб

Краља Петра I Ослободиоца 31ж
14210 Уб
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Декић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Подунавски округ са седиштем у Смедереву 

В.Д. Директора филијале: Јелена Дабулханић
Трг Републике 4
11300 Смедерево
факс: 026/4623-446
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Александра Ђорђевић

Испостава Смедеревска Паланка

Трг Хероја 6
11420 Смедеревска Паланка
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Петровић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Велика Плана

Милоша Великог 127
11320 Велика Плана
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Александра Миловановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Браничевски округ са седиштем у Пожаревцу

В.Д. Директора филијале: Дејана Костадиновић
Трг Радомира Вујовића 1
12000 Пожаревац
факс: 012/511-038
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Нела Митић-Стојадиновић

Испостава Голубац

Палих бораца бб
12223 Голубац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ана Поповић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Кучево

Жике Поповића 48
12240 Кучево
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Миладиновић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Петровац на Млави

8. Октобра 2
12300 Петровац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Жељко Јовановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Велико Градиште

Кнеза Лазара 9
12220 Велико Градиште
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Гојак

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Жабари

Кнеза Милоша 1
12374 Жабари
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милош Журкић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Жагубица

Николе Пашића 24
12320 Жагубица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Шеф испоставе: Слободанка Јанаћковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу

В.Д. Директора филијале: Наташа Марковић
Краља Петра I 38
34000 Крагујевац
факс: 034/331-566
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милица Илић

Испостава Аранђеловац

Краља Петра 54
34300 Аранђеловац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Милановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Баточина - Лапово

Карађорђев трг 5
34227 Баточина
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Прокић
 
Иве Андрића 9
34227 Баточина
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Дарко Попoвић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Кнић

34240 Кнић
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Синиша Чпајак

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Рача

Његошева бб
34210 Рача
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бојан Марић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Топола

Миливоја Петровића Блазнавца 6
34310 Топола
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Урошевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Поморавски округ са седиштем у Јагодини

В.Д. Директора филијале:
Карађорђева бб
35000 Јагодина
факс: 035/224-297
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Одељење за здравствено осигурање, радне односе, опште и имовинско правне послове

Испостава Ћуприја

Трг Слободе 1
35230 Ћуприја
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Периша Поповић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Деспотовац

Стевана Синђелића 2
35213 Деспотовац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Никола Панић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Параћин

Светог Саве бб
35250 Параћин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Анђелка Пејчиновић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Рековац

Јохана Јоханесона бб
35260 Рековац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Љубичић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Свилајнац

Краља Петра I 47
35210 Свилајнац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слободанка Милановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Борски оруг са седиштем у Бору

В. Д. Директор филијале: Иван Станчуловић
Трг ослобођења 2/2
19210 Бор
факс: 030/459-784
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање

Испостава Кладово

Испостава Мајданпек

Светог Саве бб
19250 Мајданпек
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Мирослав Тодоровић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Неготин

Бадњевска 4а
19300 Неготин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Срђан Илић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер Доњи Милановац

Николе Пашића бб
19220 Доњи Милановац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Контакт особа: Маја Јовановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Зајечарски округ са седиштем у Зајечару

 В. Д. Директора филијале: Татјана Стојановић
Николе Пашића 32
19000 Зајечар
факс: 019/421-275
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Мирослав Живковић

Испостава Бољевац

Драгише Петровића ББ
19370 Бољевац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Верица Драгићевић

Радно време: Радним данима од 7.00-15.00 часова.

Испостава Књажевац

Кеј Димитрија Туцовића 30
19350 Књажевац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Станојевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Златиборски округ са седиштем у Ужицу

В.Д. Директора филијале: Петар Тодосијевић

Помоћник директора Филијале: Весна Драшковић
Курсулина
31000 Ужице
факс: 031/513-585
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Валерија Бартоловић

Испостава Ариље

Милоша Глишића 42
31230 Ариље
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Винка Поповић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бајина Башта

Милана Обреновића 29/1
31250 Бајина Башта
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Иван Марковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Чајетина

Краља Александра I бр. 28
31310 Чајетина
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зденка Булатовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Косјерић

Станоја Павловића 2
31260 Косјерић
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Мирјана Мијатовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Нова Варош

Слободана Никачевића 8
31320 Нова Варош
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Јовановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Пожега

Зелена пијаца 5
31210 Пожега
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Невенка Милосављевић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Прибој

Драгољуба Савића бб
31330 Прибој
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марко Јевтовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Пријепоље

Валтерова 45
31300 Пријепоље
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Самира Ровчанин Вујовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сјеница

Милорада Јовановића 23
36310 Сјеница
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милоранка Ракоњац

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку

В. Д. Директора филијале: Милица Дачић
Железничка 7
32000 Чачак
факс: 032/321-299

тел: 032/324-046, 032/324-047

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јанићије Јовановић

Испостава Горњи Милановац

Тихомира Матијевића 3
32306 Горњи Милановац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Душко Кузмановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ивањица

Вењамина Маринковића 16
32250 Ивањица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милунка Бојовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Лучани

Југословенске армије 8
32240 Лучани
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ирена Маринковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер Гуча

Трг слободе бр.2
32230 Гуча
Контакт особа: Драгана Глишић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Рашки округ са седиштем у Краљеву

В.Д. Директора филијале: Јелена Танасковић
Војводе Путника 5
36000 Краљево
факс: 036/515-0360, 036/515-0361
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одењења за здравствено осигурање: Споменка Миликић

Испостава Рашка

Ратка Луковића 10
36350 Рашка
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бранислав Маринковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Врњачка Бања

Краљевачка 5
36210 Врњачка Бања
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Зоран Попчић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер Ушће

23. новембра 7
36342 Ушће
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
контакт особа: Милош Алексић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Нови Пазар са седиштем у Новом Пазару

В.Д. Директора филијале: Едиб Хајровић
28. Новембра 120
36300 Нови Пазар
факс: 020/337-780
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Тутин

Филијала за Расински округ са седиштем у Крушевцу

В.Д. Директора филијале: Драги Марковић
Трг Фонтане 2
37000 Крушевац
факс: 037/417-790 и 037/439-549
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Горан Ђорђевић

Испостава Александровац

Трг ослобођења 8
37230 Александровац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Сузана Сталетовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Брус

Мике Ђорђевића 7
37220 Брус
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгана Шћепановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ћићевац

Светог Саве бб
37210 Ћићевац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:
Шеф одсека: Рада Весић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Трстеник

Вука Караџића 21
37240 Трстеник
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јасмина Басаиловић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Варварин

Улица Слободе бб
37260 Вараварин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горан Малезић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу

В.Д. Директора филијале: Љубица Мрдаковић
Пријездина 1
18000 Ниш
факс: 018/241-868
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Јованка Цветановић

Испостава Алексинац

Дракчета Миловановића 4
18220 Алексинац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слободанка Јовановић 

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Дољевац

18410 Дољевац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Марија Ћирић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Гаџин Хан

Милоша Обилића бб
18240 Гаџин Хан
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Јелена Ранчић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Мерошина

Цара Лазара 11
18252 Мерошина
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Невена Динић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Ражањ

Партизанска 149
37215 Ражањ
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Силвија Стојковић Војтасик

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сокобања

Радета Живковића 34
18230 Сокобања
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Снежана Величковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сврљиг

Др Миленка Хаџића 40
18360 Сврљиг
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгољуб Марковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Топлички округ са седиштем у Прокупљу

В.Д. Директора филијале: Ивица Кожовић
21. Српске Дивизије 49
18400 Прокупље
факс: 027/324-510
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Славица Биочанин

Испостава Блаце

Браће Вуксановић бб
18420 Блаце
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Куршумлија

др Мелгарда 1
18430 Куршумлија
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Житорађа

Војводе Мишића бр. 49/а
18412 Житорађа
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Пиротски округ са седиштем у Пироту

В.Д. Директора филијале: Мирослава Илић
Српских Владара бб
18300 Пирот
факс: 010/331-994 лок. 110
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Милованка Милошевић

Испостава Бабушница

Живојина Николића Брке 20
18330 Бабушница
Шеф испоставе: Душица Митровић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бела Паланка

Српских Владара 54
18310 Бела Паланка
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Крстина Тошић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Димитровград

Балканска 22
18320 Димитровград
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Милић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу

В. Д. Директора филијале: Горан Савић
11. Октобра 25
16000 Лесковац
факс: 016/253-059
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Зора Ђорђевић

Испостава Бојник

Стојана Љубића бб
16205 Бојник
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Црна Трава

16215 Црна Трава
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Лебане

Цара Душана 55
16230 Лебане
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слађана Миленковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Медвеђа

Јабланичка 63
16240 Медвеђа
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драги Филиповић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Власотинце

Трг Ослобођења 12
16210 Власотинце
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Предраг Златановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер - Брестовац

16253 Брестовац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Небојша Марковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер - Грделица

Милентија Поповића 15
16220 Грделица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Никола Алексић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Истурени шалтер - Вучје

Косте Стаменковића бб
16203 Вучје
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф одсека: Слађана Ристић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Пчињски округ са седиштем у Врању

В.Д. Директора филијале: Велибор Антонијевић
Цара Душана 12
17000 Врање
факс: 017/432-651
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник одељења за здравствено осигурање: Слађана Томић

Испостава Босилеград

Георги Димитрова б.б.
17540 Босилеград
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Далибор Георгијев

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Бујановац

Карађорђа Петровића 179
17520 Бујановац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Данијел Стојановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Прешево

Васе Смајевића бб
17523 Прешево
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сурдулица

Милоша Обилића 1
17530 Сурдулица
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миомир Марковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Трговиште

Краља Петра I б.б.
17525 Трговиште
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Милан Николић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Владичин Хан

Николе Тесле бб
17510 Владичин Хан
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драган Станковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Врањска Бања

Боре Станковића бр. 2
17000 Врањска Бања
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Драгослав Недељковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Косовски, Пећки и Призренски округ са седиштем у Грачаници

За осигуранике са подручја општина Приштина, Липљан, Драгаш и делом Урошевац
В.Д. Директора филијале: Ненад Милић
Томислава Секулића бб
38205 Грачаница
факс: 038/64-877
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система: Радосав Живић

Испостава Косово Поље - Угљаре

38210 Угљаре
Шеф испоставе: Ненад Денић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Ораховац - Велика Хоча

За осигуранике са подручја општина Ораховац и Призрен
Велика Хоча, Ораховац
38227 Звечан
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Мила Кујунџић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Обилић - Прилужје

За осигуранике са подручја општина Обилић и делом Вучитрн
38213 Прилужје
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Милена Витковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Штрпце

За осигуранике са подручја општина Штрпце, Призрен, Урошевац и Качаник
Трг Светог Саве бб
38236 Штрпце
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Исток - Осојане

За осигуранике са подручја општина Исток и Клина
38334 Осојане
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Сретен Раденовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Пећ - Гораждевац

За осигуранике са подручја општина Пећ, Ђаковица и Дечани
38310 Гораждевац
Контакт особа - Виши референт за остваривање права: Дејан Јовановић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Косовско-митровачки округ са седиштем у Косовској Митровици

В.Д. Директор филијале: др Радован Ковачевић
Бубе Михајловића 1
38220 Косовска Митровица
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.
 

Испостава Лепосавић

Немањина 5
38218 Лепосавић
Контакт особа - Виши референт за оставривање права: Драгана Радовић
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ивана Арсенијевић
 
Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Прилужје

За осигуранике са читаве територије општине Вучитрн
Колашинска 130
38220 Косовска Митровица
Шеф испоставе: Новица Данчетовић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Зубин Поток

За осигуранике са подручја општина Зубин Поток и Србица
Колашинских кнежева бб
38228 Зубин Поток
тел: 028/461-010
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Звечан

Буба Михајловића 1
38227 Звечан
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бабинцев Марин

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за Косовско-поморавски округ са седиштем у Гњилану

В.Д Директора филијале: Иван Крстић

38250 Гњилане, Ранилуг
факс: 0280/75-014
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система: Иван Крстић

Испостава Доња Будрига (Витина)

Шеф Испоставе: Ненад Ђорђевић
За осигуранике са територије општине Витина и дела општине Гњилане
Село Доња Будрига
38251 Партеш

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Шилово (Ново Брдо)

Шеф Испоставе: Драгиша Бојковић
За осигуранике са територије општине Ново Брдо и дела општине Гњилане
Село Шилово
38250 Шилово

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Филијала за град Београд

В.Д. директорa филијале:
Немањина 30
11000 Београд
факс: 011/2659-094
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Одељење за здравствено осигурање

Документација која се односи на исплату накнада зарада подноси се у надлежној испостави здравственог осигурања.

Информације у вези исплате накнада зарада можете добити у испостави здравственог осигурања код које је поднет захтев за утврђивање права и висине накнаде зараде.

Испостава Вождовац

Устаничка 125б
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Бојан Нешић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Врачар

Војводе Миленка 4
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Ненад Величковић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Звездара

Владетина 5
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шефa испоставе: Наташа Милић

Радно време: Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Гроцка

Булевар ослобођења 22
11036 Гроцка
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Весна Илић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Земун

Господска 25
11080 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Владимир Тасовац

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Лазаревац

Карађорђева 17
11550 Лазаревац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе:

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Младеновац

Николе Пашића 27
11400 Младеновац
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Љиљана Новаковић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Нови Београд

Булевар Маршала Толбухина 42
11070 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миљана Милинковић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Обреновац

Шеста 10Ц
11500 Обреновац
Шеф испоставе:
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Палилула

Војводе Вука 10
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Наташа Ђурђевић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Раковица

Богдана Жерајића 24а
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слободанка Радојчић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Савски венац

Војводе Миленка 4
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Горана Томановић
тел:

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сопот

Космајски трг 5
11450 Сопот
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Биљана Давидовић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Стари град

Македонска 42
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Слађана Степић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Чукарица

Шумадијски трг 2
11000 Београд
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Оливера Јакшић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Барајево

Светосавска 91
11460 Барајево
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Гордана Јејинић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.

Испостава Сурчин

Браће Пухаловић 34Б
11271 Сурчин
email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Шеф испоставе: Миодраг Гулић

Радним данима од 7:30 до 15:30 часова.