Prev Next

Здравствено осигурање – снага и партнер државе

26.11.2021

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање проф. др Сања Радојевић Шкодрић учествовала је на округлом столу „Здравствено осигурање – снага и партнер државе“, који је у Аранђеловцу организовало Удружење...

Опширније

Списак апотека у које је извршена испорука лека FRAXIPARIN

26.11.2021

  Mesto Apoteka KIKINDA AU MILI-3 NOVI SAD APOTEKA PRIV.PRAKSA MEMFIS, KLARA BALINT PR SOPOT AU VIVA PHARM SUBOTICA AU FILLY FARM SREMSKI KARLOVCI AU GALEN PHARM ZEMUN UB AU VIVA PHARM NOVI SAD AU NOVA B.P. SMEDEREVSKA PALANKA AU VIVA PHARM NOVI SAD APOTEKA PRIVATNA PRAKSA MIA MEDICA,MARINA OBRADOVIC...

Опширније

Списак апотека у које је извршена испорука лека LEVOFLOKSACIN

26.11.2021

  Mesto Apoteka BATOCINA AU FILLY FARM - APOTEKA 56 BEOGRAD APOTEKA SA GALATEJA IVANA BOGOJEVIC PREDUZETNIK BEOGRAD AU MILOSEVIC HEALTH CARE BEOGRAD-PALILULA AU AGAPE - APOTEKA GREGORAN CACAK AU IVA CACAK GOLUBINCI ZUA LARA FARM - APOTEKA 3 GOLUBINCI KOVIN ZUA ALEK KRALJEVO MARINA RANKOVIC PR APOTEKA...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2020. године

28.04.2021

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Просечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПЛАТА ПО ОСНОВУ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

23.04.2021

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ- 1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И...

Опширније

Објављен јавни позив за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга

20.04.2021

Објављен јавни позив за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради пружања осигураним лицима здравствених услуга из области патохистолошких анализа - молекуларне методе у патохистологији...

Опширније

Обавештење

07.04.2021

Обавештавамо вас да испостава Гроцка неће бити у могућности да ради са осигураницима јер се ради на отклањању квара и да се нормализација снабдевања електричном енергијом очекује после 14:00 часова.

Опширније

Обавештење контакт центра РФЗО

29.01.2021

Обавештавамо вас да је дошло до измене сервиса 0700 od 01.02.2021. године и да ће осигураницима бити омогућено да јединствени приступни телефонски број 0700/333-443 позивају из свих националних мобилних и...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2020. године

28.01.2021

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се...

Опширније

Важно обавештење

06.01.2021

Обавештавамо стручну и општу јавност да се лекови из групе нискомолекуларних хепарина-Fraxiparin, Fragmin и Clexane налазе на Листи Б лекова и да представљају терапијске алтернативе (користе се за исте индикације...

Опширније

Обавештење

05.01.2021

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2021. годину са даваоцима здравствених услуга ван Плана мреже-приватне апотеке, услуге БМПО, ХБО, операцију катаракте и медицинско-техничка помагала. Јавни позиви и пратећи документи...

Опширније

Обавештење

29.12.2020

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године

27.11.2020

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА

06.11.2020

Због предузимања превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса  (COVID-19), молимо Вас да се у циљу прикупљања потребних информација о могућностима остваривања права из здравственог осигурања обратите телефоном надлежној служби...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2020. године

29.10.2020

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и коригована табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

02.10.2020

Републички фонд за здравствено осигурање је био у обавези да у складу са чланом 44. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020...

Опширније

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

30.09.2020

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада 57...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО СИСТЕМУ ДСГ

14.09.2020

Републички фонд за здрaвствено осигурање обавештава здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима је уговoрен варијаблни део накнаде односно које се финансирају по систему ДСГ у...

Опширније

ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

24.07.2020

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА RT-PCR НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-CoV2 И ТЕСТИРАЊА БРЗИМ СЕРОЛОШКИМ ТЕСТОВИМА НА ПРИСУСТВО IGM И IGG АНТИТЕЛА: ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ...

Опширније

Тестирање страних држављана на лични захтев (SARS-CoV2)

18.07.2020

840-17750-34 - ПОДРАЧУН ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РФЗО-ЗА УСЛУГЕ RT-PCR ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS CoV2   СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ - RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ: (СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ...

Опширније

Новине у вези са биомедицински потпомогнутим оплођењем од 15.06.2020. године

08.06.2020

У складу са популационом политиком Републике Србије, Републички фонд за здравствено осигурање од 15.06.2020. године омогућиће шира права осигураним лицима-женама у вези са поступцима лечења неплодности поступцима БМПО. С тим...

Опширније

Тестирање брзим серолошким тестовима на лични захтев грађана

01.06.2020

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-17750-34 (број жиро рачуна је исти за брзе серолошке и RT-PCR тестове) БРЗИ СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ Републички фонд за здравствено осигурање обавештава грађане да је од 01.06.2020. године могуће обавити серолошко тестирање...

Опширније

Тестирање RT-PCR методом на лични захтев грађана

01.06.2020

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-17750-34 (број жиро рачуна је исти за брзе серолошке и RT-PCR тестове) RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ  Републички фонд за здравствено осигурање обавештава грађане да је од 20.05.2020. године могуће обавити RT-PCR тестирање на присуство...

Опширније

Информација за биомедицински потпомогнуто оплођење (вантелесна оплодња) на основу Упутства за БМПО након ванредног стања

01.06.2020

1. Осигураницама које су напуниле 42 године живота у време трајање ванредног стања и у периоду од 30 дана након укидања ванредног стања, омогућује се да са партнерима аплицирају у...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2020. године

29.05.2020

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2020. године и табеле „Квалитет“ (период јануар – децембар 2019) по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара...

Опширније

Важно обавештење (РАД СА СТРАНКАМА)

08.05.2020

Одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 65/20) од 6.5.2020. године укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије. Укидањем ванредног стања престаје и обустава рада са странкама путем...

Опширније

Важно обавештење

08.05.2020

Укидањем ванредног стања у Републици Србији стекли су се услови за упућивање осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање на продужену рехабилитацију почев од 11. маја 2020. године. Приоритет у спровођењу...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2019. године

28.04.2020

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2020. године. Можете их преузети са...

Опширније

Обавештење о продужењу рока за закључење уговора са апотекама у приватној својини

10.04.2020

Правилником о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 50/20...

Опширније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

17.03.2020

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због појаве корона вируса, здравствене установе за рехабилитацију (бање) неће примати осигурана лица РФЗО-а којима је одобрена продужена рехабилитација на терет средстава обавезног...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2019. године

28.02.2020

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2020. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Обавештење

13.02.2020

Обавештавамо осигуранике да је Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Мионица пресељена у просторије Дома здравља Мионица, у улици Кнеза Грбовића бр. 307.

Опширније

Обавештење

10.02.2020

Обавештавамо осигуранике да је Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Уб, након окончања радова на адаптацији пословних просторија, од 07.02.2020.године  поново на адреси Улица Краља Петра Првог Ослободица 31Ж.

Опширније

Први пут на листи најсавременији лекови за карцином плућа и мултиплу склерозу

02.02.2020

Републички фонд за здравствено осигурање усвојио је нову листу лекова, на коју је стављено чак 16 иновативних лекова, који представљају најсавременију терапију. На листи су и најновији лекови за карцином...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2019

29.01.2020

Објављене су кориговене капитационе табеле за 3. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2020. године. Можете их преузети са...

Опширније

Обавештење

16.01.2020

Испостава Сурчин ће се од 22.01.2020. године налазити на адреси Браће Пухаловић 34Б у Сурчину.

Опширније

Обавештење даваоцима здравствених услуга у уговорном односу са Републичким фондом за здравствено осигурање који нису у Плану мреже о пружању здравствених услуга од 01. јануара 2020. године.

13.01.2020

Објављени су јавни позиви  за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга  који нису у Плану мреже ради уговарања одређених врста здраваствених услуга за 2020. годину. Уговори се могу закључити после ступања...

Опширније

Обавештење даваоцима здравствених услуга који уговоре закључују по јавном позиву

31.12.2019

Објављени су јавни позиви за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради уговарања одређених врста здраваствених услуга за 2020. годину. Уговори се могу закључити после ступања...

Опширније

Обавештење даваоцима здравствених услуга у уговорном односу са Републичким фондом за здравствено осигурање који нису у Плану мреже о пружању здравствених услуга од 01. јануара 2020. године

31.12.2019

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који...

Опширније

Нова одлука о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања

07.12.2019

Новом Одлуком о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 86), коју је донео Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање  23.10.2019. године, повећан је износ трошкова...

Опширније

Обавештење

02.12.2019

Објављена је  Табела учинка за 3. квартал 2019. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2019. године

29.11.2019

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2020 године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Обавештење

14.11.2019

Обавештавамо осигуранике да ће Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Уб до окончања радова на адаптацији пословних просторија у Улици Краља Петра Првог Ослободица 31Ж, бити смештена у згради у...

Опширније

Едукација запослених РФЗО-а у Врњачкој бањи

07.11.2019

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. Др Сања Радојевић Шкодрић отворила је Едукативне сусрете запослених РФЗО-а, који су ове године одржани од 20. до 23. октобра у Врњачкој бањи...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2019. године

28.10.2019

Објављене су кориговене капитационе табеле за 2. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2019. године. Можете их преузети са...

Опширније

Обилазак Филијала и Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање

09.10.2019

У светлу великих реформи Републичког фонда за здравствено осигурање, пажња је усмерена и на усаглашавање рада свих 29 филијала и 150 испостава у систему РФЗО-а. Постала је пракса да сваке...

Опширније

Обавештење о селидби испоставе Сурчин

12.09.2019

Испостава Сурчин 13.09.2019.године привремено ће бити пресељена у Земун у пословни простор који користи Испостава Земун на адреси Господска бр. 25

Опширније

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2019. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

30.08.2019

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2019. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2019. године

30.08.2019

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2019. године, по новој капитационој формули, на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2019. године. Можете...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2019. године

30.07.2019

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2019. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2019. године. Можете их преузети са...

Опширније

Директорка РФЗО-а у посети Филијали Крушевац

02.07.2019

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф.др Сања Радојевић Шкодрић посетила је данас Филијалу за Расински округ са седиштем у Крушевцу. Том приликом директорка Радојевић Шкодрић упознала се са начином...

Опширније

Обавештење

25.06.2019

Нове обрасце за обрачун накнаде зараде ОЗ-7 и ОЗ-10  можете преузети испод текста .Напомињемо да образац ОЗ-7 садржи и ближа објашњења неопходна за његово правилно попуњавање.Обавештавамо вас да је филијалама...

Опширније

Обавештење

03.06.2019

Објављена је  Табела учинка за 1. квартал 2019. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2019. године

30.05.2019

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2019. године, по новој капитационој формули, на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2019. године. Можете...

Опширније

Обавештење

30.05.2019

Чланом 15. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19 од 03.04.2019. године) који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигураник-пензионер који је засновао радни однос...

Опширније

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд

24.05.2019

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд за осигурана лица која имају изабране лекаре у Дому здравља Чукарица (Дом здравља „Др Симо Милшевић“), Дому здравља...

Опширније

Директорка РФЗО у обиласку Филијале Нови Пазар

09.05.2019

Директорка РФЗО докторка Сања Радојевић-Шкодрић боравила је у Новом Пазару и одржала састанак са директорима свих здравствених установа у Новом Пазару, али и околних градова. Она је истакла задовољство функционисањем...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2018. године

25.04.2019

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2019. године. Можете их преузети са...

Опширније

Престанак рада заштитника права осигураних лица

11.04.2019

Закон о здравственом осигурању објављен је  у  „Службеном гласнику РС“, број: 25/19 и ступа на снагу дана 11.04.2019. године.Чланом 276. став 1. тачка 5) прописано је да даном ступања на...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2018. године

01.03.2019

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2019. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2018. године

28.01.2019

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2019. године. Можете их преузети са...

Опширније

Директорка РФЗО-а проф. Др Сања Радојевић Шкодрић посетила филијалу у Панчеву

15.01.2019

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. Др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је данас Филијалу РФЗО-а у Панчеву, што је уједно почетак и прва посета руководства РФЗО-а мрежи филијала и испостава...

Опширније

Обавештење

14.01.2019

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2019. годину са здравственим установама у приватном власништву за пружање здравствених услуга БМПО, операцију катаракте и са приватним апотекама. Јавни позиви, са моделима уговора...

Опширније

Обавештење у вези са пресељењем испоставе Стари Град

14.01.2019

Обавештавамо Вас да ће од 17.01.2019. године Испостава Стари град радити на новој локацији у ул. Војводе Вука бр.10.

Опширније

Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

28.12.2018

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2018. године

29.11.2018

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2019. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Саопштење за медије

22.11.2018

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једноставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из обавезног здравственог осигурања путем Националног...

Опширније

Инострани стручњаци лече пацијенте у Србији о трошку РФЗО-а

31.10.2018

Наставља се добра пракса Републичког фонда за здравствено осигурање, која се односи на одобравање финансирања ангажовања иностраних здравствених стручњака ради лечења осигураних лица у Републици Србији.Овог пута се ради о...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2018. године

31.10.2018

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2018. године. Можете их преузети са...

Опширније

У протеклих годину извршено 7 милиона аутоматских овера картица здравственог осигурања

11.10.2018

У протеклих 365 дана, од како је уведена у октобру 2017. године, аутоматска овера картица здравственог осигурања омогућена је за више од 5,5 милиона осигураника, а извршено је укупно 7...

Опширније

Пуштена у рад прва инфо-линија РФЗО-а

01.10.2018

Републички фонд за здравствено осигурање пустио је данас у рад прву инфо-линију на којој ће заинтересовани грађани моћи да добију неопходне информације у вези са лечењем деце и одраслих у...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2018. године

29.08.2018

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2018. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2018. године

25.07.2018

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2018. године. Можете их преузети са...

Опширније

Потписан колективни уговор

15.06.2018

Представници Републичког фонда за здравствено осигурање (доц.др Сања Радојевић Шкодрић), Министарства здравља (асс.др Златибор Лончар) и Синдиката РФЗО-а, потписали су у петак Колективни уговор. Уговор је сачињен још пре седам...

Опширније

Руководство РФЗО-а у посети колегама у Филијали Крагујевац

15.06.2018

Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доц. Др Сања Радојевић Шкодрић, обишла је са сарадницима у уторак 12. јуна Филијалу РФЗО-а у Крагујевцу. Тим поводом састала се са руководством Филијале...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2018. године

29.05.2018

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2018. године.

Опширније

Извештај о раду Сектора за контролу у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године

18.05.2018

Сектор за контролу је израдио Извештај о раду Сектора за контролу у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године који можете погледати на страници Контрола извршавања закључених уговора са даваоцима...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2017. године

26.04.2018

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2018. године. Можете их преузети са...

Опширније

РФЗО издао 6 780 000 Картица здравственог осигурања

24.04.2018

Републички фонд за здравствено осигурање издао је и испоручио укупно 6 780 000 Картица здравственог осигурања (КЗО). Тренутни број КЗО које чекају на уручење је 42 438. РФЗО обавештава осигуранике који...

Опширније

Обавештење у вези са пресељењем испоставе Звездара

22.03.2018

Због пресељења, испостава Звездара неће радити 23.03.2018 године, а од 26.03.2018 године испостава Звездара ће радити на адреси Владетина 5.

Опширније

Обавештење у вези са пресељењем испоставе Врачар

15.03.2018

Због пресељења, испостава Врачар неће радити 16.03.2018 године, а од 19.03.2018 године испостава Врачар ће радити на адреси Војводе Миленка 4.

Опширније

Аутоматска овера картица здравственог осигурања и за остале основе осигурања

02.03.2018

Почев од 28.02.2018. године, Републички фонд за здравствено осигурање аутоматски оверава здравствене картице осигураницима самосталних делатности, пољопривредницима, свештеницима, верским службеницима, иностарним пензионерима, односно лицима која примају пензију или инвалиднину од...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2017. године

01.03.2018

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2018. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Доц. Др Сања Радојевић-Шкодрић у посети филијали Зрењанин и испостави РФЗО-а Нови Бечеј

07.02.2018

Вршилац дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је у склопу редовних активности плана обиласка филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање, филијалу у...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2017. године

26.01.2018

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године. Можете их преузети са...

Опширније

Извештај о обиласку филијала Ужице и Чачак

25.01.2018

У склопу редовних активности, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доц. др Сања Радојевић Шкодрић посетила је филијалу за Златиборски округ са седиштем у Ужицу, као и филијалу за...

Опширније

РФЗО и Министарство здравља настављају добру праксу ангажовања иностраних стручњака

17.01.2018

Добра пракса довођења иностраних медицинских стручњака за обављање интервенција које ће бити обављене у нашој земље, а о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, наставља се и у 2018.години. Тако...

Опширније

Објављени су јавни позиви за закључивање уговора

12.01.2018

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је јавни позив за закључивање уговора са: приватним апотекама, испоручиоцима медицинско-техничка помагала, даваоцима здравствених услуга за БМПО и даваоцима здравствених услуга за операцију катаракте

Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

29.12.2017

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала и даваоце здравствених услуга БМПО, који нису у...

Опширније

Обавештење

05.12.2017

Обавештавамо осигуранике Републичког фонда за здравствено осигурање да од 1.12.2017. године захтеве за издавање картице здравственог осигурања, могу поднети преко Портала е-управа и на шалтерима филијала и испостава Републичког фонда...

Опширније

Исплата трудничког боловања

29.11.2017

На данашњој седници Владе Србије, обезбеђено је недостајућих 400 милиона динара за исплату накнаде трудничког боловања. Републички фонд за здравствено осигурање у наредна два дана почеће да исплаћује наведена средства. Подсећамо...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године

29.11.2017

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2018. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године

27.10.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са...

Опширније

Упућивање на лечење у иностранство на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2017 год

17.10.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године, упутио укупно 429 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 255.871.597,88 динара. У односу на узраст...

Опширније

Аутоматска овера здравствених картица

16.10.2017

Републички фонд за здравствено осигурање је, након окончања пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, приступио реализацији пројекта аутоматске овере здравствених картица. Аутоматска овера представља оверу здравствених картица електронским путем, за сва...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године

28.08.2017

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране...

Опширније

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

22.08.2017

I Контрола наменског трошења средстава Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период...

Опширније

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

21.08.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета...

Опширније