Организација

Сви послови се обављају у организационим јединицама Републичког фонда:

- Дирекцији Републичког фонда,
- Покрајинском фонду за здравствено осигурање,
- филијалама Републичког фонда, испоставама и истуреним шалтерима.

Структура запослених (на дан 30.11.2020.)
Запослени на неодређено време: 1787
Запослени на одређено време мандатни период: 12
Запослени на одређено време повећан обим посла: 79
Запослени на одређено време повећан обим посла у лекарским комисијама: 39
Запослени на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог: 46

 

Преглед броја осигураника по филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање за фебруар 2016.године
Назив филијале Број осигураника по филијалама
Филијала Суботица 180.097
Филијала Зрењанин 175.829
Филијала  Кикинда 135.040
Филијала Панчево 278.492
Филијала Сомбор 191.179
Филијала Нови Сад 599.824
Филијала Сремска Митровица 295.485
Филијала Шабац 282.971
Филијала Ваљево 155.753
Филијала Смедерево 191.318
Филијала Пожаревац 163.431
Филијала Крагујевац 280.759
Филијала Јагодина 202.496
Филијала Бор 117.452
Филијала Зајечар 96.566
Филијала Ужице 276.646
Филијала Чачак 202.666
Филијала Краљево 156.860
Филијала Крушевац 215.159
Филијала Ниш 367.252
Филијала Прокупље 83.303
Филијала Пирот 84.116
Филијала Лесковац 203.128
Филијала Врање 201.798
Филијала Приштина 41.837
Филијала Косовска Митровица 45.875
Филијала Гњилане 23.175
Филијала Београд 1.643.459
Филијала Нови Пазар 134.184
Укупно 7.027.150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управљања

Организационе јединице