Важење здравствене исправе од 01.01.2017. године

Поштовани осигураници,

Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице. Од укупно 6.846.998 становника Србије који остварују право на здравствено осигурање њих 5.577.163 је поднело захтев за издавање Картице здравственог осигурања.

Сви они који из било ког разлога нису предали захтев за издавање Картице, то могу учинити и надаље. Директно на шалтерима филијала и испостава РФЗО-а, на неком од 1661 шалтеру Пошта Србије, или Интернетом путем портала Е-управе.

Како је због великог броја поднетих захтева у последњим месецима 2016-те године, рок за израду картица је мало продужен, па је очекивано време од предаје захтева до уручења, продужено до три месеца.

Напомињемо, да то ни у ком смислу не спречава осигуранике да остваре право на здравствену заштиту и после 01.01.2017. године.

Осигурана лица којима су пре 1.01.2017. године оверене „старе“ здравствене књижице, а поднели су захтев за нову здравствену картицу, здравствену заштиту остварују на основу тих књижица, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице.

Осигурано лице коме је истекла овера “старе“ здравствене књижице и које је поднело захтев за издавање здравствене картице, здравствену заштиту остварује на основу издате „Потврде ПЗК“ од стране матичне филијале РФЗО.

„Потврда ПЗК“ не издаје се деци, трудницама и породиљама, обзиром да у складу са Законом о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, ове категорије осигураника од 01.01.2017. године, па све до уручења здравствене картице, могу користити стару здравствену књижицу, без обзира што она није оверена.

„Потврда ПЗК“ не издаје се ни пензионерима који имају трајно оверену стару здравствену књижицу, коју могу користити све до уручења здравствене картице.

У случају да осигурано лице изгуби оверену „стару“ здравствену књижицу, здравствену заштиту може да остварују само на основу „Потврде ПЗК“ коју ће му издати филијала, односно испостава, на основу поднетог захтева за издавање здравствене картице.

Централни регистар, организација социјалног осигурања (посебно правно лице независно од РФЗО-а) обавестило је РФЗО да због рада на информационом систему, од петка 30.12.2016. године (од 15:30) до понедељка 09.01.2017. године, (до 07:00), испоставе РФЗО-а неће бити у могућности да врше само пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање. Док ће се подношење захтева за замену здравствене књижице здравственом картицом, овера здравствених картица, уручивање здравствених картица, издавање Потврда ПЗК, као и подношење захтева за оверу помагала, исплату накнаду зараде, исплату путних трошкова и друго, одвијати без прекида и несметано.

За нама је један од најобимнијих задатака у домену Републичког фонда за здравствено осигурање. Ову прилику користимо и да Вам се захвалимо на стрпљењу и разумевању за све проблеме који су се јављали на путу замене здравствене исправе.

Колектив Републичког фонда за здравствено осигурање жели Вам срећне новогодишње и божићне празнике.