Prev Next

RFZO i Ministarstvo zdravlja nastavljaju dobru praksu angažovanja inostranih stručnjaka

17.01.2018

Dobra praksa dovođenja inostranih medicinskih stručnjaka za obavljanje intervencija koje će biti obavljene u našoj zemlje, a o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, nastavlja se i u 2018.godini. Tako...

Opširnije

Objavljeni su javni pozivi za zaključivanje ugovora

12.01.2018

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je javni poziv za zaključivanje ugovora sa: privatnim apotekama, isporučiocima medicinsko-tehnička pomagala, davaocima zdravstvenih usluga za BMPO i davaocima zdravstvenih usluga za operaciju katarakte

Opširnije

O B A V E Š T E Nj E

29.12.2017

Radi obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju osiguranih lica lekovima, medicinsko-tehničkim pomagalima i pružanja usluga biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO), obaveštavamo apoteke, isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala i davaoce zdravstvenih usluga BMPO, koji nisu u...

Opširnije

Obaveštenje

05.12.2017

Obaveštavamo osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda...

Opširnije

Isplata trudničkog bolovanja

29.11.2017

Na današnjoj sednici Vlade Srbije, obezbeđeno je nedostajućih 400 miliona dinara za isplatu naknade trudničkog bolovanja. Republički fond za zdravstveno osiguranje u naredna dva dana počeće da isplaćuje navedena sredstva. Podsećamo...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2018. godine

29.11.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2018. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine

27.10.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Upućivanje na lečenje u inostranstvo na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu 01.01. do 30.09.2017 god

17.10.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.09.2017. godine, uputio ukupno 429 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 255.871.597,88 dinara. U odnosu na uzrast...

Opširnije

Automatska overa zdravstvenih kartica

16.10.2017

Republički fond za zdravstveno osiguranje je, nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama, pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine

28.08.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Izveštaj o sprovedenim kontrolama u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine

22.08.2017

I Kontrola namenskog trošenja sredstava Sektor za kontrolu je u skladu sa planom rada za 2017. godinu,u izveštajnom periodu organizovao 21 kontrolu namenskog trošenja sredstava za plate ugovorenih radnika za period...

Opširnije

Ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta...

Opširnije

Privremena sprečenost za rad za period 01.01.2017. – 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu...

Opširnije

Medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine

21.07.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Ostvarivanje prava na pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti

05.07.2017

Pojedini mediji objavljuju neistinite navode da su smanjene količine pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Navodi se da su smanjene količine...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvu u periodu 01.01.2017.- 30.06.2017. godine

05.07.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.06.2017. godine, uputio ukupno 321 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 145.219.014,66 dinara. U odnosu na uzrast...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine.

30.05.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

04.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine

04.05.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine, uputio ukupno 195 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 83.710.722,55 dinara. U odnosu na uzrast...

Opširnije