Centralna komisija za lekove - dnevni red i datum

Odluka CKL o prioritetnoj grupi lekova sa sednice održane 24.10.2017. godine

        Spisak prioritetnih lekova usvojen od Centralne komisije za lekove

 

    • Tačka 3 Konačni spisak lekova koji se skidaju sa Liste lekova za koje nosioci dozvole nisu prihvatili cenu usklađenu sa odredbama člana 29. Pravilnika o kriterijumima

                            *Tačka 3 A i A1 lista CKL 14 07 2014

                            *Tačka 3  B lista CKL 14 07 2014

*Tačka 4.d) B lista CKL 07.07.2014.

*Tačka 4.d) C lista CKL 07.07.2014.

 

 

Lekovi

Lista lekova

Pretraga liste lekova

Ostalo o lekovima

Sistem za praćenje dostupnosti lekova

Spisak privatnih apoteka sa ograncima sa kojima RFZO ima sklopljen ugovor