Liste čekanja - dnevni presek

  13. јун 14. јун 17. јун 18. јун 19. јун

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

73.136 72.866 72.793 72.758 72.775

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је повећан за 17 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО нису обрисале ПРЕМИНУЛА ЛИЦА са листе чекања!
(ажурирано 19.06.2018. године)

Здравствена установа

Директор

Број преминулих лица
на листи

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ

Проф. др Милован Бојић

9

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

др Живко Врцељ

1

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТП-А

Прим. др Владо Батножић

1

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 19.06.2018. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Заступник начелника Војномедицинске академије - пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

107

ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

др Милан Попов

23

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Проф.др Драгош Стојановић

1

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Проф.др Илија Андријевић

1

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

др Данило Митровић

1

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

прим. др Горан Видић

1

 

Кумулативно у месецу јуну на дан

19.јун

Број услуга пружених лицима на листи чекања

5.166

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

3.207

Укупно обрисаних са листа чекања

2.157

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

24

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 13. јун

Број лица на листи чекања 14. јун

Број лица на листи чекања 17. јун

Број лица на листи чекања 18. јун

Број лица на листи чекања 19 . јун

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

1.229 1.221 1.232 1.229 1.234
2

ЦТ преглед главе

1.800 1.805 1.806 1.816 1.820
3

ЦТ преглед главе и врата

111 109 101 100 99
4

ЦТ преглед грудног коша

1.888 1.891 1.869 1.854 1.859
5

ЦТ преглед кичменог стуба

233 230 229 226 220
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

1.136 1.134 1.134 1.128 1.120
7

Катетеризација срца

1.731 1.730 1.729 1.727 1.728
8

Коронарографија срца

3.425 3.412 3.412 3.429 3.426
9

МР преглед абдомена

684 692 679 686 679
10

МР преглед дојки

146 146 142 142 146
11

МР преглед главе

3.235 3.248 3.251 3.235 3.242
12

МР преглед кичменог стуба

3.156 3.164 3.167 3.132 3.130
13

МР преглед мале карлице

788 797 778 784 782
14

МР преглед мускулоскелетног система

713 700 698 688 685
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

659 662 659 655 658
16

Операција катаракте

2 2 1 1 1
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

26.086 25.819 25.818 25.807 25.830
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

13.642 13.658 13.656 13.689 13.696
20

Уградња ендопротеза кука

9.895 9.889 9.868 9.886 9.895
21

Уградња ендоваскуларних протеза

1 2 2 2 2
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

360 355 360 353 351
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

408 403 405 393 392
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

410 408 407 406 398
26

Уградња вештачких валвула

1.393 1.384 1.385 1.385 1.377