Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2019 07:53)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 13:34)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 13:21)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 08:01)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 13:56)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 13:26)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 12:59)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 16:55)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 08:47)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 10:17)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 12:06)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2019 08:39)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 11:41)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 11:20)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 17:17)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 23:53)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 15:11)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 11:25)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 11:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 17:42)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 10:17)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 10:54)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 10:52)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 12:34)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 12:03)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:12)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2019 09:26)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 16:06)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.10.2019 09:20)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 14:15)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 13:22)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 13:25)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 12:41)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 15:46)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 09:12)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 15:34)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 07:55)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.10.2019 12:33)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 14:25)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 18:54)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 15:00)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 14:16)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2019 19:30)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције