Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:04)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 12:53)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.02.2020 09:28)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.01.2020 11:30)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 10:57)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:17)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 07:49)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 19:26)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 09:42)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 09:49)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:43)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 16:40)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:41)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 13:42)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 17:48)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 12:39)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:37)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:44)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 12:04)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 12:46)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 12:39)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 13:42)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 07:42)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:53)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 12:04)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.02.2020 11:04)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:09)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 17:09)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:43)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.02.2020 11:15)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.02.2020 12:34)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 13:19)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 11:03)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:48)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:00)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 15:13)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:23)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.02.2020 13:57)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 10:37)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 12:44)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 14:54)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 17:39)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.02.2020 21:30)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције