Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 12:26)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 12:27)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.06.2019 11:06)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:35)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:38)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 15:01)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 19:02)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 07:49)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 12:17)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:36)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:32)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 10:40)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2019 19:44)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:07)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 12:12)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.06.2019 14:12)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 10:34)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2019 11:51)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:18)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 10:19)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.06.2019 12:05)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.06.2019 07:14)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:03)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:13)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 08:50)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:36)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 18:34)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2019 14:19)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2019 15:02)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:38)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:00)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2019 09:04)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:19)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:21)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 13:58)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:08)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 12:25)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.06.2019 07:49)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 10:40)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 15:06)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 14:51)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 15:13)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.06.2019 18:29)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције