Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 11:48)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 11:53)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.08.2019 09:31)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 13:10)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 13:15)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.08.2019 13:11)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 16:46)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.08.2019 09:22)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:15)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.08.2019 16:43)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:35)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:07)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 08:47)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 17:52)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 15:01)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2019 16:49)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.08.2019 13:04)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:47)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 14:20)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:40)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:14)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.08.2019 13:12)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 13:33)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 08:26)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.08.2019 09:43)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.08.2019 14:18)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 11:09)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.08.2019 10:42)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 09:28)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.08.2019 10:11)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.08.2019 08:33)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:51)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.08.2019 14:10)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 08:30)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 14:45)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 08:26)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2019 07:57)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:49)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.08.2019 19:43)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 13:28)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 12:56)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.08.2019 18:39)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције