Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:34)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:14)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.03.2018 10:43)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2018 10:39)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 06:40)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.04.2018 08:53)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 08:42)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 16:48)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 07:50)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:08)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:08)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:05)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 09:11)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 07:21)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 07:23)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 10:26)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 10:50)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2018 11:29)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:00)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:32)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2018 12:16)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2018 13:33)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:10)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:33)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:45)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.04.2018 08:01)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 14:31)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 18:54)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:03)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 15:01)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:10)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:26)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 10:26)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2018 11:16)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:16)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2018 13:48)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:35)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 07:38)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 12:17)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.04.2018 07:37)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:02)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 13:40)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.04.2018 09:03)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 17:37)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2018 18:08)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције