Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 13:49)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 14:07)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2021 12:39)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 09:17)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 13:39)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:40)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 18:02)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.10.2021 20:59)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 09:25)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 18:04)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:43)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 11:45)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 16:53)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:01)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.10.2021 09:06)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 10:24)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.10.2021 11:07)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:44)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 08:15)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.10.2021 11:31)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:04)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 09:44)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.10.2021 14:09)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:50)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:37)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 13:36)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 11:01)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.10.2021 16:35)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.10.2021 14:29)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.10.2021 11:27)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:22)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 11:31)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:19)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:19)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 12:57)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 13:11)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.10.2021 15:44)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.10.2021 10:26)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 15:43)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 15:07)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2021 17:56)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције