Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 08:47)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 12:57)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.07.2020 08:42)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2020 08:22)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 18:13)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 07:19)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 19:12)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 12:25)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 10:56)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 07:09)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 16:52)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 09:32)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.08.2020 21:31)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.07.2020 14:12)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.03.2020 12:05)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2020 13:38)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2020 09:45)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 12:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 14:21)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 11:00)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 08:26)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.07.2020 07:04)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.07.2020 07:35)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 09:47)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.02.2020 09:27)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2020 14:01)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 13:22)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.07.2020 09:08)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.07.2020 12:48)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2020 18:46)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 11:49)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 12:29)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 12:46)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.07.2020 13:55)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 10:23)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 18:16)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2020 08:58)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 21:05)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 15:09)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.06.2020 12:10)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.08.2020 11:46)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције