Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 08:23)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 07:22)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.05.2020 09:38)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 09:53)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 12:41)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 08:00)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 18:41)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 22:06)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 08:53)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 13:42)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 12:45)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 09:51)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.05.2020 12:36)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.05.2020 13:43)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.03.2020 11:09)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.03.2020 07:40)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 10:07)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.05.2020 10:57)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 14:37)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.05.2020 12:01)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 11:50)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 07:03)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 14:45)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 18:12)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.02.2020 09:27)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.05.2020 13:28)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 16:43)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.05.2020 08:27)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.05.2020 12:36)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2020 11:52)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2020 17:48)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 13:48)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 15:07)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 08:23)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 12:54)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2020 11:58)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2020 10:09)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 14:02)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 14:43)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 13:10)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2020 09:38)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције