Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:46)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:09)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.03.2019 11:37)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:55)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:05)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:58)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2019 08:31)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:10)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 09:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 08:46)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 17:18)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2019 09:37)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2019 10:53)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:28)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 15:15)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2019 17:07)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.04.2019 11:33)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.04.2019 09:01)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:58)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:38)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:10)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:17)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.04.2019 10:40)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:24)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:41)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 10:13)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2019 14:00)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 17:21)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 14:03)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 07:50)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:06)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2019 10:24)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.04.2019 09:28)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:35)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:35)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 11:01)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 15:27)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:35)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2019 14:31)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:48)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 12:34)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 13:35)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.04.2019 12:00)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2019 21:10)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције