Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.12.2019 10:02)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.12.2019 06:04)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.11.2019 11:11)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.12.2019 19:16)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 11:30)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:18)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 11:09)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 16:45)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.12.2019 08:39)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 09:54)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:50)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.12.2019 21:54)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 14:33)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:45)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 19:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.12.2019 15:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.12.2019 09:15)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 10:18)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.12.2019 13:43)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:06)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:22)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.12.2019 18:28)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.12.2019 08:30)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:29)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:48)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 08:22)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.12.2019 09:42)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:46)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.12.2019 09:49)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.12.2019 11:07)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:13)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:47)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:12)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 14:48)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 11:33)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 14:02)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.12.2019 16:12)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 09:12)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 12:47)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:33)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:57)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 19:02)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.12.2019 13:43)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције