Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 10:32)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 11:09)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 08:58)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 14:14)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:55)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:08)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 18:43)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2020 14:19)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 11:37)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 19:45)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:07)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:52)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 07:40)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 14:53)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.10.2020 12:21)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2020 14:31)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 08:03)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2020 10:37)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:54)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.10.2020 11:28)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:14)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2020 07:07)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 11:16)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:17)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.08.2020 10:46)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2020 12:24)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:20)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2020 15:02)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.10.2020 14:13)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 09:25)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 14:10)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:08)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:50)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:43)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 17:11)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.10.2020 18:28)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 12:36)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 23:33)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 13:50)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.08.2020 12:36)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2020 20:52)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције