Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:23)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 12:26)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 12:37)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2018 14:33)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2018 10:55)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 10:01)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:45)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 12:10)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:49)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 09:17)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:16)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:20)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 09:37)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 13:40)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 09:25)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 07:08)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 12:50)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 13:24)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 08:30)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2018 12:42)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:24)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:30)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2018 12:29)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 11:49)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.06.2018 13:39)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:52)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:03)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 12:35)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:48)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:52)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 12:32)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.06.2018 14:08)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:03)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 16:37)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 09:37)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 11:13)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:24)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.06.2018 09:29)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:58)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 13:07)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:09)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 16:00)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 11:30)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:25)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 14:55)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 15:28)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.06.2018 16:10)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције