Преглед листа чекања

Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 09:10)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:43)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.07.2018 12:46)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.08.2018 11:20)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 10:16)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:57)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.08.2018 10:17)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:44)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 08:07)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:19)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:57)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:02)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.08.2018 10:28)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:38)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 06:48)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.08.2018 12:18)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.08.2018 07:52)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 11:08)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.08.2018 12:10)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:47)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:46)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.08.2018 11:05)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.08.2018 10:18)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 09:24)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 11:12)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 11:52)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:35)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:42)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:33)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 07:17)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 14:21)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 11:37)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:03)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 11:16)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 10:54)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:19)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.08.2018 11:37)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 14:37)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 08:38)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.08.2018 15:15)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 15:12)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 08:20)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 14:35)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 14:49)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 12:41)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.08.2018 13:30)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције