Prev Next

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године

27.10.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Упућивање на лечење у иностранство на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2017 год

17.10.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године, упутио укупно 429 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 255.871.597,88 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен...

Опширније

Аутоматска овера здравствених картица

16.10.2017

Републички фонд за здравствено осигурање је, након окончања пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, приступио реализацији пројекта аутоматске овере здравствених картица. Аутоматска овера представља оверу здравствених картица електронским путем, за сва осигурана лица за које је, према подацима добијеним из Пореске...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године

28.08.2017

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

22.08.2017

I Контрола наменског трошења средстава Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења средстава...

Опширније

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

21.08.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција. Осигураним...

Опширније

Привремена спреченост за рад за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године

21.08.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала...

Опширније

Медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

21.08.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године

21.07.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Остваривање права на помагала за лечење и контролу шећерне болести

05.07.2017

Поједини медији објављују неистините наводе да су смањене количине помагала за лечење и контролу шећерне болести које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наводи се да су смањене количине тест трака, игли за пен шприц и урин тест трака...

Опширније

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранству у периоду 01.01.2017.- 30.06.2017. године

05.07.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.06.2017. године, упутио укупно 321 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 145.219.014,66 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године.

30.05.2017

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

04.05.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Опширније

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године

04.05.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године, упутио укупно 195 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 83.710.722,55 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, РФЗО...

Опширније

Претрага листе лекова

Листа лекова је саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Примењује се од 01.01.2015.године.

Претрага базе лекова омогућава брже и лакше добијање информација о лековима који се финансирају из средстава здравственог осигурања.

Уколико желите да претражите Листу лекова, у поље за претрагу латиницом укуцајте један од следећих података: ЈКЛ, АТЦ, ИНН, заштићени назив лека или назив произвођача. У табели ће бити приказани резултати који одговарају задатом критеријуму.

Додатне информације о леку добићете притиском на знак + који се налази у првој колони табеле.

Уколико Вам лекар препоручи лек који се не налази на Листи лекова, укуцавањем његовог ИНН-а (интернационалног незаштићеног имена) можете проверити да ли се лек истог ИНН-а, али другог произвођача налази на Листи лекова.

На тај начин проверићете да ли се на Листи лекова налази његова терапијска паралела.

 ЛистаЈКЛАТЦИННЗаштићено имеФОПаковање и јачинаПроизвођачДржаваЦена на мало за паковање (дин)ДДДЦена на велико по ДДДПартиципацијаИндикацијаНапоменаAtc2NazivAtc2Atc3NazivAtc3Atc4NazivAtc4Atc5NazivAtc5Atc6NazivAtc6
                                                  

 

Лекови

Листа лекова

Остало о лековима

Централна комисија за лекове-дневни ред и датум

Систем за праћење доступности лекова

Списак приватних апотека са огранцима са којима РФЗО има склопљен уговор