Правилници

 

Медицинско-техничка помагалa

pdf ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf Образац ИПФ-П
pdf Техничка књижица


pdf ЛИСТА ПОМАГАЛА - ступа на снагу 19.02.2022. године
pdf ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf Образац ОПП
pdf Образац реверсa

pdf Образац ИПФ
pdf Образац ВС

Обим, садржај права и партиципација

 
               * Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

                             

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2023. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији
 

* Све прилоге (I. - IV.) који су саставни део овог правилника можете преузети овде

pdf Табела V

pdf Tабела VI

ОБРАСЦИ

  • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
  • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
  • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

Ино осигурање

Здравствене исправе

Укључивање у обавезно здравствено осигурање

Уговарање услуга, цене и накнаде

        xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

        xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

        xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

       xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

       xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

       xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

       xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2023. годину

 

       xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

       xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

       xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

               xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

 

xls  Прилог 1

doc   Прилог 2

doc   Прилог 3

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls  Прилог 4 - Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2023. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2023. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2023. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2023. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2023. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

               xls Прилог 7 - Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже за 2022. годину

 

xls  Прилог 1 - Предрачун средстава здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите за 2022. годину

xls  Прилог 2 - Предрачун средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде

xls  Прилог 3 - Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину

xls  Прилог 4: Предрачун средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2022. годину

xls Прилог 5 - Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2022. годину

xls  Прилог 6 - Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину

 

xls Прилог 1

doc Прилог 2

doc Прилог 3

 

xls Прилог 1

doc Прилог 2

doc Прилог 3

 
 
* Норматив и стандарди рада и цене здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечења болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су саставни део овог правилника можете преузети овде.
* Цене и накнаде обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде

Дијализа

Имплантати

Лекарске комисије

Привремена спреченост за рад

Лекови


Појединачне Листе: А, А1, Б, Ц и Д ("Службени гласник РС", бр. 40/22, 144/22, 40/23, 57/23, 66/23 и 67/23) можете преузети овде.

doc Прилог 1 - постављено 11.08.2022.

doc Образац ЦКЛ 1 - постављено 15.04.2022.

doc Образац ЦКЛ 2 - постављено 15.04.2022.

Контрола

Листе чекања

Заштита права осигураних лица

Јавни дуг

Продужена рехабилитација

Правилници које доноси Министарство здравља

Правилници других министарстава

Правилници других државних органа

 

Документа

Устав

Закони

Уредбе

Одлуке

План здравствене заштите

Обрасци

Статистика и извештаји