Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 15:39)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:01)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.01.2019 12:01)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.11.2018 13:49)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.01.2019 11:12)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:51)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 15:21)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 10:45)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 16:23)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 09:08)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 11:26)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:34)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 17:08)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:53)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.01.2019 13:40)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 16:43)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.01.2019 23:11)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.01.2019 14:31)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:42)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 11:53)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:00)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:48)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.01.2019 22:41)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.01.2019 10:14)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 16:46)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:48)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:46)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 14:21)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:31)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 17:01)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:54)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 11:34)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 13:30)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 14:39)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 11:41)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 11:59)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 12:20)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.01.2019 08:48)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 16:50)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 10:35)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 15:49)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 14:08)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 10:45)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 19:36)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 14:35)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 16:58)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.01.2019 19:15)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције