Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:57)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:37)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 13:01)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.11.2023 07:31)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 08:28)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 08:52)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:48)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:14)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:55)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2023 21:23)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:23)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:03)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 14:50)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:57)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 11:54)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 13:18)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 13:03)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2023 14:55)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:57)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2023 10:25)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:03)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 12:09)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 13:06)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.10.2023 08:39)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 12:58)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 12:50)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:05)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 07:46)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 11:52)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 08:33)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 08:32)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:12)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:40)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:25)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.11.2023 14:06)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 11:15)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:51)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 07:56)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 08:20)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 09:29)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.11.2023 07:53)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.11.2023 11:30)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:04)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:03)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:04)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.11.2023 10:00)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције