Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 14:11)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:57)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 13:14)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 08:44)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2022 10:41)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 09:34)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 14:09)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:47)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.08.2022 14:29)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 09:07)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 14:27)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:04)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:36)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2022 12:41)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.10.2022 19:06)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 11:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 07:51)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2022 19:00)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:34)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 13:39)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 10:45)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 09:33)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2022 07:39)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 14:03)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2022 12:08)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:21)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 13:31)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 11:06)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.10.2022 09:36)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 15:19)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 14:09)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.09.2022 12:02)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.10.2022 13:28)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.09.2022 12:28)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 11:02)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 11:54)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 13:24)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 09:07)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:08)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 12:09)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2022 18:11)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 19:51)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 13:32)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 15:08)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2022 19:38)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције