Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.04.2020 08:33)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 12:39)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.03.2020 10:20)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.04.2020 08:45)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.04.2020 10:17)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 07:12)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 12:31)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.04.2020 12:30)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 06:57)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 13:44)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 10:29)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.03.2020 09:35)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.04.2020 13:27)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.04.2020 07:35)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.03.2020 11:16)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.03.2020 07:40)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.03.2020 13:06)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 08:50)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.04.2020 15:41)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 08:30)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2020 13:25)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.04.2020 13:55)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2020 08:36)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.04.2020 11:25)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.03.2020 10:00)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 13:05)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 10:51)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.04.2020 10:24)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.03.2020 06:45)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2020 11:52)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 10:56)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 08:49)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 07:50)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 08:41)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 08:58)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.04.2020 12:06)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.03.2020 15:21)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.03.2020 10:09)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.04.2020 20:39)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 13:29)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.03.2020 09:45)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.04.2020 07:04)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције