Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:53)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 14:46)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.01.2022 13:50)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:05)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 11:02)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 07:46)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:39)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 23:30)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 08:14)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 11:03)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:45)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.01.2022 09:29)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 00:16)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:45)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 11:11)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 11:06)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.01.2022 12:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 08:18)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.01.2022 13:11)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.01.2022 19:50)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 08:16)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.01.2022 15:57)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.01.2022 13:35)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:34)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:55)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.01.2022 12:45)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 10:47)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.01.2022 15:26)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 08:51)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:55)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:17)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 16:39)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 12:22)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:55)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 08:10)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 09:53)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.01.2022 12:20)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.01.2022 17:57)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 11:02)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.01.2022 10:43)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.01.2022 15:02)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције