Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 12:34)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 12:05)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.02.2019 09:09)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2019 14:25)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.03.2019 14:09)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2019 12:37)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 14:33)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 10:36)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 17:38)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:11)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 10:07)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:02)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 14:58)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 10:49)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 07:55)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2019 21:03)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:18)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:31)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:28)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:56)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 10:47)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2019 12:15)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.03.2019 13:01)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:06)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:06)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:34)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:49)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 14:11)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:52)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2019 10:28)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:01)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:57)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.03.2019 12:34)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.03.2019 14:22)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 12:24)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.03.2019 12:56)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 12:08)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:52)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 14:41)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:10)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:32)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 11:26)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 13:49)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 15:00)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 18:01)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2019 14:09)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције