Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:45)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 14:05)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.06.2020 12:18)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:58)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:28)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:23)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 17:32)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 10:57)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 08:50)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:51)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:52)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 08:33)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.06.2020 09:37)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 13:22)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.03.2020 12:05)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.06.2020 12:08)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:40)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.07.2020 08:20)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 13:06)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:09)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 10:13)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.07.2020 10:34)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:21)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 08:45)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.02.2020 09:27)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.06.2020 14:01)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 18:37)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.06.2020 07:04)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:37)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 13:13)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 14:01)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:15)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 11:28)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 12:30)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 14:38)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.07.2020 18:42)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.06.2020 08:58)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 13:26)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 14:09)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.06.2020 12:10)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.07.2020 20:33)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције