Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:27)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:03)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.06.2019 11:06)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 11:40)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 14:10)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:07)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 16:38)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 08:26)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 10:38)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:33)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 14:20)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:53)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 12:38)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 10:36)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.07.2019 12:47)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.07.2019 08:38)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:39)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 06:53)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:46)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 14:29)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 10:33)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.07.2019 07:21)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 09:49)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 10:28)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.07.2019 11:55)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.07.2019 14:05)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 14:07)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 16:47)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.07.2019 09:40)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 11:53)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 12:51)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 12:55)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 12:02)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:55)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 15:45)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.07.2019 13:09)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.07.2019 07:56)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 11:33)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 15:13)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 13:44)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 15:40)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.07.2019 11:43)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције