Вантелесна оплодња - Биомедицински потпомогнуто оплођење

Републички фонд за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Осигурана лица Републичког фонда остварују право на лечење неплодности поступцима БМПО у складу са Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

  pdf Упутство за спровођење поступка БМПО по укидању ванредног стања 26.05.2020. године

  pdf Упутство за спровођење БМПО 26.06.2020

  pdf Образац БМПО 1

  pdf Образац БМПО 2

  pdf Образац БМПО 3

  pdf Образац БМПО 4

  pdf Образац БМПО 5

  pdf Образац БМПО 6

  pdf Образац БМПО 7

  pdf Образац БМПО 8

 

pdf Обавештење у вези са пружањем услуге БМПО - постављено 16.07.2020.

 

pdf БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА БМПО

Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу могу бити упућена на број телефона 064/8522-537.