Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

 Сва осигурана лица која се налазе на Листи чекања или се у електронску апликацију уносе мимо Листе (хитан случај) морају имати правилно и комплетно попуњену, потписану и отиснутим печатом оверену Изјаву о упућивању на кардиохируршку интервенцију. У случају да Изјаву уместо осигураног лица попуњава друго лице, уз Изјаву неопходно је и потписано овлашћење осигураног лица-властодавца са његовим личним подацима (не постоји посебан образац овлашћења и није потребна овера потписа надлежног органа). Уколико је осигурано лице оперисано мимо Листе чекања, Изјаву попуњава овлашћено лице здравствене установе које у напомени наводи разлог за то (хитан случај);

 Осигурана лица која не желе да буду оперисана, а још увек нису унета у апликативни софтвер Листа чекања, уз обавезно потписану Изјаву  да не желе да буду оперисана, не треба уносити на Листу чекања. Лица која се већ воде на Листи чекања, а која здравствену установу обавесте да не желе да им се обави операција, одустају, морају установи да доставе потписано обавештење о томе и таква лица је неопходно брисати из апликативног софтвера Листе  чекања (обавезно одабрати разлог брисања са листе из понуђеног шифарника уз упис датума брисања);

 Свако осигурано лице које се налази у електронској апликацији Листе чекања мора имати попуњену Изјаву о упућивању на кардиохируршку интервенцију. Датуми попуњавања  Изјаве морају бити исти са датумом уноса података тог осигураног лица у електронску апликацију. Такође, неопходно је у електронској апликацији обележити да ли је осигурано лице сагласно да остане на листи у датој ЗУ или жели да се стави на Јединствену листу. Изјаве и апликација морају се попуњавати за период 01. - 31. у месецу. Нпр.осигурана лица која су лично попунили Изјаву или је овлашћено лице здравствене установе попунило изјаву 31. у месецу убацују се у електронску апликацију Листе чекања са тим датумом;

 

 

 

Листе чекања 

Преглед листа чекања

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције