Хитна медицинска помоћ иностраним осигураницима

 

Пружање хитне медицинске помоћи иностраним осигураницима који привремено бораве у Србији

Страни држављани, као и наши држављани који живе и раде у иностранству, за време привременог боравка у Србији, имају право на хитну медицинску помоћ.

Осигураници држава са којима је склопљен међународни споразум о здравственом осигурању, право на хитну медицинску заштиту у Србији остварују на основу потврде свог здравственог осигурања. Oни право на хитну медицинску помоћ остварују на основу одређених образаца (уколико су они прописани), европске картице здравственог осигурања (EHIC) или на основу исправе којом доказују да су осигурани у својој држави.

На основу прописаног обрасца право на хитну медицинску помоћ остварују осигурана лица следећих држава:  Белгије (потврда: BE/SRB 111), Холандије (потврда: N/Y 111), Италије (потврда: IT 7),  Француске (SE 21-05 SRB-FR 111), Црне Горе (потврда: MNE/SRB 111), Босне и Херцеговине (потврда:  BIH/SRB 111),  Северне Македоније (потврда: РМ/СРБ 111), Румуније (потврда: Y/R 11), Туниса, Турске (TR/SRB 111) и Квебека (SRB/QUḖ 1A)

На основу европске картице здравственог осигурања (EHIC)  хитну медицинску помоћ остварују осигурана лица следећих држава: Аустрија, Бугарска, Хрватска, Мађарска, Немачка, Луксембург, Словачка, Словенија и Чешка.

Хитну здравствену заштиту на основу исправе којом доказују да су здравствено осигурани у својој држави, остварују грађани Пољске и Велике Британије.
Уколико осигурана лица наведених држава, код себе немају неопходну потврду, постоји могућност да им се хитна помоћ пружи, а да се потврда захтева накнадно од њиховог матичног осигурања.

Страним држављанима, који су хронични или акутни пацијенти (на дијализи, инсулину,...) или који су упућени на лечење у Србију потребне су посебне потврде да би им такве здравствене услуге без плаћања биле пружене.

Осигурана лица држава са којима Србија нема потписан споразум о здравственом осигурању,  плаћају хитну здравствену заштиту пружену за време привременог боравка у Србији. По повратку у своју државу, новац могу рефундирати од своје осигуравајуће куће.

 

Здравствена заштита у иностранству

Упућивање на лечење у иностранству

Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству

Међународни споразуми